Park Kulturowy jeszcze piękniejszy

Bez wielkich reklam i bilboardów szpecących ulice, nowe słupy ogłoszeniowe, usunięte graffiti, przywrócona tradycyjna aranżacja witryn w wielu lokalach oraz dużo więcej zieleni – to efekty utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Tymczasem w planie są kolejne zmiany. 


Park kulturowy jest jedną z form ochrony miejskich  zabytków. We Wrocławiu jego granice obejmują Stare Miasto oraz Wyspy Odrzańskie – Ostrów Tumski, Wyspę Piasek, Wyspę Młyńską, Wyspę Słodową, Wyspę Bielarską oraz Tamka. Został on ustanowiony w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Utworzenie parku to wyraz troski o najcenniejszą przestrzeń publiczną, jako o dobro wspólne służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

Park Kulturowy „Stare Miasto” istnieje od 2014 r.

– Z całą pewnością możemy powiedzieć, że idea utworzenia parku kulturowego okazała się słuszna – mówi Katarzyna Arasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Pozytywne zmiany w przestrzeni publicznej parku widać gołym okiem, tj. całkowicie usunięto nielegalne reklamy wielkoformatowe, billboardy, citylighty. Wymieniono wszystkie stare słupy ogłoszeniowe na nowe. Znacząco zmniejszyła się również liczba banerów i stojaków reklamowych. Wykonano także szereg prac porządkowych, np. z kilkunastu ścian w ścisłym centrum miasta usunięto graffiti, odmalowano słupy energetyczne, dokonano wielu nowych nasadzeń drzew i krzewów. Jednak aby przestrzeń publiczna mogła być jeszcze bardziej estetyczna i atrakcyjna, potrzebne są kolejne zmiany.

Nowe przepisy

Właśnie dlatego w czerwcu tego roku wprowadzono nowe przepisy, które sprawią, że obszar parku kulturowego będzie jeszcze bardziej atrakcyjny nie tylko dla przyjeżdżających do Wrocławia turystów, ale również dla jego mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają tę część miasta.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. zakaz utrzymywania elewacji budynków w oszpeconym stanie. Zobowiązuje to ich właścicieli do dbania o estetykę nieruchomości poprzez bieżące usuwanie uszkodzeń oraz czyszczenie i malowanie elewacji, a także zabezpieczanie jej odpowiednimi powłokami, chroniącymi np. przed grafitti.

 Aby poprawić atmosferę Starego Miasta, zabroniono tu również prowadzenia działalności o charakterze erotycznym, która negatywnie wpływa na wizerunek centrum staromiejskiego, powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa i zniechęca do odwiedzin tej dzielnicy. Miasto otworzyło się natomiast na potrzeby mieszkańców i turystów, lubiących posiłki serwowane z food trucków. To właśnie z myślą o nich wyznaczono dodatkowe lokalizacje na terenie parku kulturowego do prowadzenia handlu i gastronomii poza budynkami.

Rozszerzenie granic

Istotną zmianą dotyczącą Parku Kulturowego „Stare Miasto” jest również rozszerzenie jego granic. Teraz chroniona strefa na południu obejmuje plac Tadeusza Kościuszki oraz jego otoczenie: plac Czysty, historyczną bryłę DH „Renoma”, budynki przy ul. Świdnickiej 37, 39 i 41 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17-19, 18, 20, 21 i 23. Należy tu także zabudowa przy ul. Świdnickiej, na odcinku od placu Tadeusza Kościuszki do ul. J. Piłsudskiego oraz budynki przy ul. J. Piłsudskiego o numerach 52, 54, 56, 58, 60, 62 i 64 oraz  przy ulicy Podwale nr 37-38.

– Dzięki wprowadzeniu Parku Kulturowego „Stare Miasto”, przestrzeń, która jest naszym wspólnym dobrem, odzyskuje swoją świetność – uważa Katarzyna Arasiewicz. – Wciąż jednak jeszcze jest wiele do zrobienia. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej i dalszej poprawy wizerunku tej części Wrocławia.

 Zgłoś uwagę