Park kulturowy – porządkowanie szyldów semaforowych i płaskich

Priorytetowe zadanie, którym było usunięcie reklam wielkoformatowych czy billboardów zostało zrealizowane w 100%. Teraz przyszedł czas na dalsze – choć nie mniej ważne działania – np. porządkowanie szyldów.

  • Gorące Piece-Włodkowica


Zgodnie z przepisami uchwały o parku kulturowym przedsiębiorca może umieścić szyld w miejscu prowadzenia swojej działalności. Nie wszyscy jednak pamiętają, że każdy szyld powinien zostać uzgodniony. Pierwszy krok to uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu.

Właścicielem może być zarówno Gmina Wrocław, osoba prywatna, wspólnota mieszkańców, spółdzielnia, firma, itp. Następnie należy projekt szyldu uzgodnić z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta, Miejskim Konserwatorem Zabytków, a także dopełnić formalności wynikających z ustawy Prawo budowlane (zgłosić zamiar montażu lub uzyskać pozwolenie na budowę – należy to zrobić w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego).

Pasibus - Włodkowica

Kolejnym, równie ważnym, a często zapominanym przez przedsiębiorców krokiem, jest uzyskanie w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta decyzji pozwolenie na zajęcie pasa drogowego w przypadku szyldów semaforowych, tzn. takich, które umieszczone zostaną prostopadle do ściany budynku, a więc znajdą się w przestrzeni nad gruntem stanowiącym pas drogowy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia szyldu o powierzchni do 1 m2 jest niewielka tj. rzędu kilku złotych miesięcznie. Natomiast za brak zezwolenia zarządca pasa drogowego może naliczyć karę w wysokości 10-krotnej wartości należności, jaka wynikałaby z zezwolenia. Pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta już pod koniec ubiegłego roku podjęli wzmożone kontrole w zakresie szyldów semaforowych, które będąkontynuowane.

Nieruchomości - Białoskórnicza

Z kolei zarządcy nieruchomości zobowiązani są do weryfikacji szyldów płaskich tj. umieszczonych równolegle do ściany budynku. Weryfikacji tej będą się przyglądać, jak również podejmować działania w tych przypadkach pracownicy zespołu ds. parku kulturowego.

Warto podkreślić, że w znowelizowanych przepisach uchwały o parku kulturowym znalazły się również te, które zobowiązują właścicieli szyldów (jak również nośników reklamowych i markiz) do dbania o ich stan estetyczny i techniczny oraz do dołożenia szczególnej uwagi przy ich umieszczaniu tzn. do zachowania przy tym ładu kompozycyjnego (osi pionowych i poziomych podziałów) i tej samej stylistyki (w przypadku, gdy odnoszą się one do jednego lokalu użytkowego). Warto pamiętać o powyższych krokach, tak aby być w zgodzie z przepisami.Zgłoś uwagę