„Park kulturowy” startują konsultacje dla mieszkańców


Park kulturowy to nowy pomysł miasta na uporządkowanie przestrzeni w ścisłym centrum Wrocławia. Pierwsze czytanie uchwały wprowadzającej park kulturowy odbyło się 28 listopada. Teraz do dyskusji zaproszeni są mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje odbędą się od 10 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r

Punkt konsultacyjny będzie działał od 10 do 20 grudnia 2013 r. oraz od 7 do 10 stycznia 2014 r. w Biurze Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 53 (pokój 215),  w godzinach od 12.00 do 16.00.

Dyskusję publiczną zaplanowano na wtorek 17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim przy pl. Nowy Targ 1-8, w Sali 215. Początek o godz. 15.30.

Wszystkie opinie lub uwagi można kierować droga elektroniczną do 22 stycznia na adres: brw@um.wroc.pl

O Parku kulturowym
Ochroną będzie objęty obszar ok. 210 hektarów uznany za pomnik historii, czyli Stare i Nowe Miasto, ale także Wyspy Odrzańskie, ogród botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, cała Promenada Staromiejska, a także plac Kościuszki.

Obecnie na tym obszarze, który wpisany jest do rejestru zabytków, reklamy często wieszane są nielegalnie, bez zgody konserwatora zabytków. Szyldy reklamowe potrafią zasłaniać detale architektury, większe części elewacji czy całe witryny sklepowe. – Wprowadzenie parku kulturowego pomoże nam utrzymać estetykę w najcenniejszym obszarze Wrocławia. Dzięki precyzyjnym regulacjom prawnym odzyskamy piękno naszego miasta – wyjaśnia Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia i dodaje, że z centrum znikną nie tylko reklamy zasłaniające elewacje budynków, ale także przyczepy reklamowe parkujące na chodnikach.

Nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mogli reklamować swoich usług: - Plakaty i ogłoszenia będzie można naklejać na słupy reklamowe – precyzuje wiceprezydent.

Przepisy będą także dotyczyły działalności usługowej i handlu detalicznego prowadzonego poza budynkami. W regulacjach zawarto np. wzornik stoisk, które będzie można postawić w obrębie parku. Wyjątkiem objęty będzie handel owocami i warzywami czy targowisko na placu Nowy Targ.

– Znikną także tzw. „chodzące tablice” czy dowolnie ustawiane stojaki, które blokują chodnik – zaznacza Adam Grehl.

Na terenie parku kulturowego regulacje będą także dotyczyć prowadzenia robót budowlanych czy składowania i magazynowania odpadów.

Uregulowane zostaną także zasady organizowania koncertów czy zawodów sportowych. – Na terenie parku wprowadzimy szczegółowe zasady używania m.in. nagłośnienia– tłumaczy wiceprezydent Grehl.

Uchwała o powołaniu Parku Kulturowego przy aprobacie całej Rady Miejskiej została przesłana już do drugiego czytania. Rada uchwaliła także przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami. W tym celu powstanie punkt w Biurze Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej, w którym każdy będzie mógł przekazać swoją opinię czy wniosek.

Przyjęcie uchwały planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywać będzie okres, w którym przedsiębiorcy, zarządcy, mieszkańcy będą mogli przystosować się do nowych regulacji. Wiceprezydent Grehl liczy na współpracę z przedsiębiorcami. Powołuje się na doświadczenia Krakowa, w którym wprowadzono już park kulturowy: Jestem pewien, że na ograniczeniu nośników reklamowych skorzystają sami przedsiębiorcy, zwłaszcza, że prowadzona przez nich wojna reklamowa skutecznie zobojętnia przechodniów – mówi wiceprezydent.

Na www.wroclaw.pl/park-kulturowy--szansa-na-zmiany znajdziesz wywiad z Tomaszem Ossowiczem, dyrektorem Biura Rozwoju Wrocławia.

Maciej NowaczykZgłoś uwagę