Otwarcie Ośrodka Wspierania i Rozwoju ATiU we Wrocławiu

– Cztery lata temu zaczęliśmy myśleć o powstaniu takiego ośrodka. Na taką potrzebę wskazywali eksperci i środowisko edukacyjne, że aby efektywnie wspomagać uzdolnienia i talenty – dzieci i rodzice, i nauczyciele muszą mieć wsparcie psychologiczne – mówi Magdalena Paszkiewicz, wicedyrektor PPP nr 4 oraz współorganizatorka Ośrodka Wspierania i Rozwoju przy Akademii Talentów i Uzdolnień, który oficjalnie otwarto 13 lutego br. w LO nr VII we Wrocławiu.


Dziś na Ośrodek składa się pięć placówek: Poradnia PP nr 4 przy ul. Jemiołowej, Zespół Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej, Poradnia PP nr 5 ul. przy ul. Czajkowskiego, a także jako podmioty wspierające – MDK Śródmieście i MDK Fabryczna. Mentorów, ekspertów, instruktorów, trenerów, psychologów, pedagogów działających w Ośrodku łączy jedno: dokładne poznanie ucznia dzięki diagnozie jego predyspozycji i zaplanowanie jego ścieżki dalszego rozwoju.

By osiągnąć taki cel, konieczna jest praca nie tylko z uczniami, ale i z ich rodzinami czy opiekunami. Dzieci i młodzież powinni dostać możliwość rozwijania się w zakresie tego, co ich interesuje, a także nabywania umiejętności pracy – często twórczej – w zespole.

Co ważne, takim wsparciem objęci zostaną zarówno uczniowie pełnosprawni, jak i ci, którzy zmagają się np. z autyzmem czy dysleksją, a także uczniowie obcojęzyczni. – Trafiają do nas bowiem np. wybitnie uzdolnieni matematycy z Ukrainy – wyjaśnia Magdalena Paszkiewicz.

Koordynatorka Ośrodka Magdalena Paszkiewicz i dyrektor LO nr VII Leszek Duszyński, fot. UM

Działania Ośrodka Wspierania i Rozwoju – którego uruchomienie widnieje na liście 100 zadań na 100 dni prezydentury Jacka Sutryka – można zamknąć w niejako trzech segmentach:

  • identyfikacji wszystkich talentów i uzdolnień (m.in. badania przesiewowe, diagnostyka indywidualna, zawodoznawcza, określenie warunków optymalnego rozwoju dziecka, planowanie ścieżki idywidualnego rozwoju ucznia),
  • działań edukacyjnych i psychospołecznych wspierających rozwój (tu: warsztaty w kierunku rozwoju kompetencji społecznych, twórczych czy interpersonalnych, współpraca z instytucjami naukowymi, warsztaty z obszaru nauk ścisłych i artystycznych),
  • działaniach na rzecz nauczycieli (m.in. grupy eksperckie, staże, tutoring, wyjazdy studyjne, dobre praktyki) i rodziców (warsztaty, konsultacje, grupy wsparcia).

Przedstawiciele Departamentu Edukacji UMW, Rady Miejskiej Wrocławia, kuratorium, OKE, dyrektorzy placówek oświatwych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele uczestniczyli w otwarciu Ośrodka, fot. UM 

Ciekawą inicjatywą w obrębie działalności Ośrodka wydaje się szkoła dla rodziców dzieci uzdolnionych. – W zasadzie już za chwilę taką szkołę uruchomimy – deklaruje Magdalena Paszkiewicz. – Dziecko zdolne ma inne potrzeby, ale również ma trudności. Trzeba więc wspierać rodziców, często modyfikować ich postrzeganie sukcesu własnego dziecka. 

Święto w mieście 

Inauguracji Ośrodka Wspierania i Rozwoju ATiU, 13 lutego br., w gościnnych progach LO nr VII przy ul. Kruczej towarzyszyła atmosfera swoistego święta. 

– Otwarcie ma formułę festiwalową. Świętujemy już od paru dni. W mieście odbywają się różnego rodzaju warsztaty, mające wspierać dzieci na różnym etapie edukacji – w przedszkołach, w szkołach podstawowych, w tym różne ich kompetencje, tj. rodzaje inteligencji. 

Członkowie zespołu, dzięki którym nowe przedsięwzięcie edukacyjne może być w mieście realizowane, fot. mawi

Jak dowiadujemy się z profilu Akademii Talentów i Uzdolnień na FB, 12 lutego w SP nr 16 odbyły się warsztaty dla uczniów tej szkoły oraz dzieci z SP nr 60 pt.  „Tworzymy łazik napędzany powietrzem z balona”, będące inauguracją działań Międzyszkolnego Klub ATiU, w ramach aktywności zespołu matematyczno-przyrodniczego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli także, dzięki studentom z Politechniki i Uniwersytetu, o powstających we Wrocławiu robotach. 

Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji UMW, i Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, fot. UM

Tego samego dnia we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, koordynującym wrocławskie programy edukacyjne, rozmawiano również w gronie ekspertów i mentorów Akademii Talentów i Uzdolnień oraz kandydatów na mentorów o funkcjonowaniu Ośrodka Wspierania i Rozwoju.

Potem, na wtorkowej uroczystości w LO nr VII, dyrektor WCRSU-u Dorota Feliks powiedziała m.in.

– Bardzo się cieszę, mogąc powiedzieć, że otwieramy kolejne zadanie ze 100 zadań prezydenta na 100 pierwszych dni jego kadencji. Otwieramy trzy punkty Ośrodka Wspierania i Rozwoju przy Akademii Uzdolnień i Talentów, która ma swoją siedzibę w WCRS-ie – od teraz rodzice, dzieci, nauczyciele będą mogli korzystać z porad naszych mentorów i ekspertów.

Miejskie zielone światło dla edukacji

– Uważam, że Wrocław robi bardzo dużo, by rozwijać potencjał uczniów. Wspólnie z radnymi Wrocławia zadbaliśmy o to, żeby to było prawnie usankcjonowane – mówi Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji UMW, obecna na otwarciu Ośrodka Wspierania i Rozwoju ATiU w LO nr VII. – Mamy podjętą uchwałę w sprawie strategii edukacyjnej z 2015 r., wcześniej była także uchwała w sprawie samorządowej oświaty we Wrocławiu. Mamy także podjętą w 2016 r. uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji wrocławskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Promovere Talenta. Są również uchwały w sprawie wsparcia finansowego uzdolnionych dzieci i młodzieży. Te akty prawne pozwalają nam m.in. na propagowanie takich działań, jak Ośrodek Wspierania i Rozwoju – podkreśla dyrektor Szczęch.

Klimat i warunki do pracy, jak widać, są. Organizatorom i koordynatorom działalności Ośrodka zależy więc tym bardziej, by obrastał on kolejnymi punktami, gdzie dostępne będzie fachowe, merytoryczne wsparcie dla talentów i uzdolnień młodych ludzi oraz działania edukacyjne, skierowane do rodziców i nauczycieli.

Na pewno warto dołączyć. 

Zgodnie z duchem WKE

Ośrodek Wspierania i Rozwoju ATiU należy do programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE), która powstała w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu w połowie lat 90., a za jej autorkę uważana jest Katarzyna Zawadzka, kierująca dziś zespołem edukacyjnym we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

WKE jest systemem projektów dla dzieci i młodzieży (od przedszkola do gimnazjum), wspierających ich wszechstronny rozwój, zapisanym w strategii rozwoju Wrocławia. Opiera się na twórczych inicjatywach, realizowanych dzięki poszukiwaniom edukacyjnym, inspiracjom środowiskowym, współpracy ze światem nauki i kultury w kraju i za granicą, budowaniu wśród nauczycieli i uczniów postaw kreatywności, otwartości, współpracy, kompetencji międzykulturowych, tolerancji oraz wysokich standardów kultury osobistej.

W ramach WKE powstały trzy programy: Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Nauki oraz Młodzi Obywatele Świata. Wieloletnim, autonomicznym projektem jest również „Od inspiracji do kreacji”, a od ponad trzech lat Akademia Talentów i Uzdolnień.Zgłoś uwagę