Oświadczenie UM w sprawie Śląska Wrocław

Od wielu miesięcy trwa impas właścicielski w Śląsku Wrocław. Pomimo prowadzonych niemal rok rozmów Wrocławskie Konsorcjum Sportowe, czyli większościowy akcjonariusz, nie był zainteresowany zakupem akcji Śląska, które należą do Miasta. Co więcej Konsorcjum chciało sprzedać własne akcje Miastu. Był to dość zaskakujący zwrot ze strony osób, które przez ostatni rok deklarowały chęć przejęcia i finansowania drużyny.


Aby przerwać impas i sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży akcji wrocławskiego klubu Miasto zdecydowało się część pożyczki udzielonej spółce WKS Śląsk Wrocław S.A. w 2012 roku przekonwertować na akcje, stając się większościowym akcjonariuszem w Klubie. Tym samym strona miejska w drodze postępowania przetargowego będzie mogła wystawić na sprzedaż większościowy pakiet akcji pozwalający przeszłemu nabywcy na podejmowanie strategicznych decyzji związanych z wrocławskim klubem. Co istotne, konwersja pożyczki była także wielokrotnie podnoszona przez Konsorcjum jako warunek zakupu od Miasta akcji Śląska. Aktualna ze strony Miasta jest także wspólna z Konsorcjum sprzedaż akcji wrocławskiej drużyny. 

Należy podkreślić, że już w kwietniu zarząd Konsorcjum w poprzednim składzie nie był jednomyślny w kwestii blokady działań Miasta w sprawie konwersji pożyczki na akcje. Przeciwny takiemu rozwiązaniu był poprzedni właściciel – Marek Nowara. Konsekwencją tego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 5 maja br. pomyślnie udało się sfinalizować proces konwersji. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że pod koniec kwietnia członkowie rady nadzorczej WKS Śląsk Wrocław S.A. w  obiegowym głosowaniu nad treścią uchwał na dzisiejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy, zagłosowali w następujący sposób: 

Stanisław Han – nie wziął udziału w głosowaniu 

Rafał Holanowski  - wstrzymał się od głosu

 Włodzimierz Patalas, Marek Nowara i Aleksander Hojło – głosowali za. 

(Dodatkowo Rafał Holanowski nie przyszedł na dzisiejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy.) 

WAŻNE: Po dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i decyzji o konwersji długu na akcje miejskie udziały w klubie wzrosły do 54, 46 proc. Teraz na nowo rozpocznie się proces szukania inwestora, który w drodze postępowania przetargowego będzie mógł nabyć większościowy pakiet akcji i mieć decydujący głos w kwestii działalności klubu. 

WAŻNE: Cały czas aktualne jest zaproszenie ze strony Miasta do wspólnego zbycia akcji z Wrocławskim Konsorcjum Sportowym. Spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Konsorcjum zaplanowano na przyszły tydzień. 

NA KONIEC: Przyjęta została propozycja ze strony nowego akcjonariusza i członka Konsorcjum aby strona miejska wsparła to przedsięwzięcie. Konsekwencją tego było wprowadzenie do władz Konsorcjum dwóch osób związanych z Miastem – Ryszarda Krawczyka i Zbigniewa Korzeniowskiego (obaj za pełnienie obowiązków we władzach Konsorcjum nie pobierają wynagrodzenia). 

Biuro Prasowe

Urząd Miejski Wrocławia

Zgłoś uwagę