Oświadczenie prezydenta w sprawie procesu Obywateli RP

Toczy się postępowanie przeciwko organizacji Obywatele RP za pokojową pikietę pod komisariatem na ul. Trzemeskiej. Stojąc na chodniku pikietowali m.in. z transparentem „Mamy prawa! Prawa fizyki, prawa logiki, prawa człowieka”. Policja w tej sprawie uznała ZDiUM i miasto Wrocław za pokrzywdzonych i skierowała sprawę do sądu. Dzisiaj ma się odbyć rozprawa, w której obwiniani są Obywatele RP. Prezydent Wrocławia wystosował oświadczenie na ten temat. 


Obywatele RP napisali list otwarty do Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia, z prośbą o interwencję. 

Czytaj list otwarty Obywateli RP [RTF do pobrania]

Prezydent Wrocławia podzielił ich poglądy i podkreślił, że ani ZDiUM, ani miasto Wrocław nie zostały w żaden sposób w tej sprawie poszkodowane. Prezydent Rafał Dutkiewicz dodał również, że przywołany w liście przepis kodeksu wykroczeń nie znajduje w tej kwestii zastosowania. 

Oświadczenie Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia

Rafał Dutkiewicz, przypomniał jednocześnie, że już kiedyś toczyła się podobna sprawa przed sądem. Rzecz dotyczyła wydarzenia podczas The World Games.

– Sąd wtedy oznajmił, że trudno uznać, że kilkunastominutowe eksponowanie transparentu z napisem "Obrońmy demokrację", a więc napisem, który w swojej treści nie tylko nie godzi w dobra chronione prawem, ale odnosi sie do jednej z podstawowych wartości jaką jest demokracja, naruszało porządek publiczny, objęty tym samym artykułem – cytował uzasadnienie sądu Rafał Dutkiewicz.  

– Jednocześnie chcę powiedzieć, że policja zgłaszała się do ZDiUM z pytaniem czy wyrażał zgodę na pikietę i przedstawiciel ZDiUM już wtedy poinformował, że jego zdaniem przywołanego przepisu z kodeksu wykroczeń nie można stosować w tym wypadku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj w sądzie wszystko dobrze się skończy – dodaje prezydent Wrocławia. Zgłoś uwagę