Ostatnia sznasa na „Staże Prezesa NBP”

Szansa dla wybitnych absolwentów na zdobycie doświadczenia

Narodowy Bank Polski rozpoczął pierwszą edycję programu płatnych staży. Najlepsi absolwenci wyższych uczelni mają możliwość zdobycia doświadczenia podczas rocznego stażu w prestiżowej instytucji finansowej w Polsce.

"Staże Prezesa NBP" to program pod patronatem prezesa NBP, przeznaczony dla absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy chcieliby odbyć roczny płatny staż w Narodowym Banku Polskim. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Preferowane kierunki to ekonomia, finanse, bankowość oraz kierunki pokrewne. Nie bez znaczenia jest również wysoka średnia ocen oraz znajomość co najmniej dwóch języków obcych. Kandydaci powinni też wykazać się zdolnością analitycznego myślenia, dobrą organizacją oraz umiejętnością pracy w zespole.

Osobom, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny, obejmujący m.in. rozmowę kwalifikacyjną oraz wygłoszoną po polsku lub angielsku prezentację, NBP zaoferuje roczną umowę o pracę, możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej, szkolenia zawodowe i konsultacje z ekspertami NBP. Natomiast wyróżniający się stażysta może liczyć na zagraniczny wyjazd studyjny.
 
Aplikacje na staż będą przyjmowane do 25 listopada 2013 roku. Należy przesyłać je za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej NBP.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę