Nowa szczegółowa fotomapa miasta

Dział Systemu Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia opublikował najnowszą najnowszą ortofotomapę miasta. Zdjęcia lotnicze wykonano 6 i 7 kwietnia 2018.


Ortofotomapa to przetworzone zdjęcie lotnicze, które poddane są korekcji geometrycznej. Ostatnia taka mapa dla terenu całego Wrocławia była wykonana w 2015 r. 

Najnowszą ortofotomapę można znaleźć na stronach geoportalu Wrocławia.

Została ona opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych 6 i 7 kwietnia 2018.Jej rozdzielczość wynosi 4 cm na pixel.

W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczna ortofotomapa jest nieco mniej atrakcyjna wizualnie ze względu na czas wykonania – jeszcze przed okresem intensywnej wegetacji. Dzięki temu jednak, w większości zastosowaniach, jej użyteczność jest istotnie wyższa (rozwijające się liście nie zasłaniają dróg i elementów zabudowy). W najnowszej ortofotomapie udało się też (dzięki odpowiednim zapisom specyfikacji zamówienia) zmniejszyć efekt „kładzenia” się budynków, co poprawiło końcową jakość opracowania.

Nowa ortofotomapa jest też dostępna w postaci usługi typu WMS. Z usługi tego typu mogą bez ograniczeń skorzystać wszyscy posługujący się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania danymi przestrzennymi lub geodezyjnymi. 

Adres usługi: http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMSServer?

(Publikowana na www.geoportal.wroclaw.pl ortofotomapa Wrocławia (4cm/px) nie jest ortofotomapą w rozumieniu rozporządzenia MSWiA „w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Tym samym nie wchodzi ona w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie posiada formalnych atrybutów przysługujących elementom tego zasobu.)

Zgłoś uwagę