Opiekun dzienny: wykaz opiekunów z mapą

Powiększ mapę "klikając" stan na 17 lutego 2015 r.

"Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław"

CEL PROJEKTU:

Projekt ma za zadanie umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.05.2012 r. - 31.07.2014 r. Opieka nad dziećmi świadczona będzie przez okres 22 miesięcy,  przez 20 opiekunów dziennych, począwszy od września 2012 r.

Uczestnikami projektu jest 60 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu przeszkolonych zostanie 20 osób chcących podjąć zlecenie w formie opiekuna dziennego i świadczyć opiekę nad maksymalnie trójką dzieci do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do domowych (np. własne mieszkanie).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

60 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku do lat 3, którzy jednocześnie:

 • mieszkają na terenie Gminy Wrocław (w myśl Kodeksu Cywilnego),
 • posiadają dzieci, które na dzień 1 września 2012 ukończyły co najmniej 4 miesiące i nie ukończyły 3 roku życia,
 • są zatrudnieni i chcą wrócić na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a usługa świadczona przez Opiekuna dziennego mogłaby im to umożliwić.
  • zapewnimy miejsca dla 33 osób w tym 5 mężczyzn,
  • przebywają na urlopach wychowawczych i chcą powrócić na rynek pracy, co umożliwi im wsparcie Opiekuna dziennego,
   • zapewnimy miejsca dla 27 kobiet, z czego:
    • 4 zatrudnionych w mikro-przedsiębiorstwach,
    • 5 zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach,
    • 9 zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach ,
    • 9 zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW DZIENNYCH

KTO MOŻE ZOSTAC OPIEKUNEM DZIENNYM?

Zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, Opiekunem dziennym może zostać osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Dla łącznie 20 osób zapewniamy w ramach Projektu bezpłatne szkolenie opiekuna dziennego. Szkolenia odbędą sie w wymiarze 160 godzin, z czego 30 godzin stanowi praktyka w żłobku.

W imieniu Gminy Wrocław projekt pt. "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" realizuje Centrum Integracji Społecznej - www.opiekun.cis.wroclaw.pl.

Kontakt:
Centrum Integracji Społecznej
Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok. 1 (parter), 53-611 Wrocław
tel. +48 71 782 35 26
e-mail: opiekun@cis.wroclaw.pl

Koordynator projektu:
Lucyna Pachciarz
tel. +48 71 782 35 26
e-mail: lucyna.pachciarz@cis.wroclaw.pl
godziny pracy: 08:00-16:00

Specjalista ds. wdrożenia i monitoringu opiekunów dziennych:
Sylwia Kutrzuba
tel. 71 782 35 26
e-mail: sylwia.kutrzuba@cis.wroclaw.pl
godziny pracy: 08:00-14:00Zgłoś uwagę