Przejdź do zawartości

O serwisie

Wrocław, tak jak inne miasta w Polsce i na świecie, chce udostępnić jak najwięcej wytwarzanych i przetwarzanych przez miasto danych, upraszczając w ten sposób dostęp do informacji publicznej.

Otwarte Dane Wrocław - to wrocławski serwis internetowy, umożliwiający wszystkim zainteresowanym, w tym mieszkańcom Wrocławia, szybkie i łatwe dotarcie do informacji publicznych, gromadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz inne jednostki miejskie. To również wyjście naprzeciw oczekiwaniom wrocławian, którzy chcą zapoznać się ze sposobem funkcjonowania miasta.

Otwarte dane (Open Data) to informacje lub zbiory danych, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Można je rozpowszechniać i wykorzystywać w zasadzie bez żadnych ograniczeń, również w celach komercyjnych. W przypadku, gdy korzystający z danych zobowiązany jest określonego działania (np. poinformowania o źródle pochodzenia wykorzystywanych danych) informacja taka zawarta jest w szczegółowych warunkach wykorzystania określanych dla każdego zbioru danych udostępnionego na portalu. Uporządkowanie i upublicznienie danych otwartych ma na celu m.in. inspirowanie przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz wykazanie transparentności działań władz miejskich.

Sprawdź dostępne już dzisiaj zbiory danych. Projekt będzie sukcesywnie powiększany o kolejne „otwarte dane”, o czym wszyscy zainteresowani będą informowani za pośrednictwem tego serwisu www.

Wykonawcy

  • Prezydent Miasta Wrocławia (nadzór na projektem)

  • Portal www.wroclaw.pl (komunikacja)

  • Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (koordynacja, administracja i utrzymanie)

  • Kierownicy Komórek Organizacyjnych (udostępnianie danych)

Cel projektu

  • Przedsiebiorczość (Wspieranie przedsiębiorczości obywateli poprzez dostęp do danych, które mogą być ponownie wykorzystywane)

  • Zaangażowanie (Zachęcenie mieszkańców do większego zaangażowania w zarządzanie miastem)

  • Otwartość (Ułatwienie komunikacji z obywatelami i pomiędzy organizacjami)

 

Finansowanie projektu

Projekt wdrożenia portalu OpenData Wrocław jest w części finansowany z funduszy unijnych.

Nazwa projektu Open Data Wrocław
Numer umowy o dofinansowanie RPDS.02.01.02-02-0014/16-00 z dnia 16.03.2017 r.
Źródło finansowania

Oś priorytetowa: nr 2 „Technologie informacyjno – komuni- kacyjne”

Działanie:   nr 2.1. „E-usługi publiczne”

Poddziałanie: nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa portalu, który zapewni zidentyfikowanym grupom docelowym powszechny i nieograniczony dostęp do wybranych danych w postaci cyfrowej, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych  jednostek miejskich.

Dzięki zbudowaniu portalu wszyscy zainteresowani będą mogli pozyskiwać „surowe” dane w formatach czytelnych zarówno dla ludzi jak i systemów informatycznych. Dane te będą mogły być wykorzystane w dowolny sposób i, jak wynika z praktyki, przynosić różnorodne korzyści różnym grupom odbiorców – mieszkańcom, inwestorom, naukowcom, itd.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania, zgodnie    z umową o dofinansowanie

Wkład własny: 179 920,50 PLN

Kwota dofinansowania: 904 918,50 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 084 839,00 PLN

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej o Polityce prywatności.
Zgadzam się