Przejdź do zawartości

Warunki wykorzystania informacji udostępnianej na portalu


Dane dostępne na portalu są informacjami wytworzonymi i przetwarzanymi przez podmiot - Organizację określoną na poszczególnych publikowanych Zbiorach Danych. W zdecydowanej większości przypadków organizacją jest Miasto Wrocław lub podległa jednostka organizacyjna. Zasadniczo dane te stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), chyba, że wprost wskazano innych charakter udostępnionych danych.

Informacja publiczna jest dostępna dla każdego i każdy może z niej swobodnie korzystać, o ile nie jest to wyłączone przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, lub też nie jest to wymagane ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dla każdego zbioru danych udostępnionego na portalu określone są szczegółowe warunki wykorzystania (lub wskazanie braku ograniczeń), które mogą obligować korzystającego do odpowiedniego działania w przypadku wykorzystywania danych udostępnianych na portalu.

 

Informacja publiczna - brak ograniczeń
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Informacja publiczna - wskazanie źródła i daty
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:

  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Informacja publiczna - wskazanie źródła i daty; wzmianka o przetworzeniu
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:

  •   Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  •   Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Informacja publiczna - wzmianka o przetworzeniu
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:

  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Informacja publiczna - wskazanie źródła i daty; wzmianka o przetworzeniu; kopia oryginału   
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:

  •  Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  •  Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  •  Odbiorca powinien zawrzeć kopię informacji w pierwotnie pozyskanej formie udostępniając przetworzoną informację    

 

Równocześnie z indywidualnymi warunkami wykorzystania określonymi powyżej, dla wszystkich zbiorów danych udostępnionych na portalu mają zastosowanie następujące zastrzeżenia:

  • Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na portalu (w tym informacji publicznej) następuje na własną odpowiedzialność korzystającego.
  • W żadnym z wypadków Zarządzający Portalem, Właściciel Portalu, Miasto Wrocław, ani żadna Organizacja udostępniająca dane nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez korzystającego lub innych użytkowników.
  • Zastrzega się, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej o Polityce prywatności.
Zgadzam się