Przejdź do zawartości

47 zbiorów danych znalezionych

Filtruj Wyniki
Miejska Biblioteka Publiczna

Biblioteki

Wykaz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, zawiera adresy i dane kontaktowe.
UM - Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Wrocławski Budżet Obywatelski - głosowanie

Lista głosów oddanych przez mieszkańców podczas głosowania. Dane zawierają datę głosowania, wiek, płeć, osiedle zamieszkania oraz numery projektów w 3 progach głosowania. Dane...
UM - Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Wrocławski Budżet Obywatelski

Lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach WBO w kolejnych latach poczynając od roku 2014.
UM - Wydział Księgowości

Budżet Miasta

Wykonanie budżetu Miasta (planowanych wydatków i dochodów budżetowych) w poszczególnych latach od roku 2014.
UM - Wydział Inwestycji Miejskich

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny Wrocławia zawierający zdania inwestycyjne na lata 2015-2019 w tym zadania, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Zagospodarowanie przestrzenne

Usługi pobierania i przeglądania danych o przeznaczeniu terenów sklasyfikowanych wg wymogów dyrektywy INSPIRE.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Dane demograficzne

Spakowane pliki SHP i XLS zawierające dane demograficzne wg. zameldowań, z podziałem na kolejne lata i na kategorie wiekowe, zagregowane wg rejonów statystycznych oraz...
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Mapa i obiekty mapowe

Mapa Wrocławia w postaci usług i plików.
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Rejestr jednostek

Wykaz jednostek miejskich zawierający dane teleadresowe.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Ortofotomapa

Otofotomapa Wrocławia, zdjęcia wykonano w dniach 5-6 czerwca 2015 r.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Dane o wodach powierzchniowych

Dane o rzekach, ciekach wodnych i zbiornikach wodnych w granicach Wrocławia.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Dane o wysokości budynków i budowli Wrocławia

Danych o wysokości budynków i budowli Wrocławia.
UM - Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz uczniowskich klubów sportowych miasta Wrocławia, zawiera dane adresowe i rejestrowe.
UM - Wydział Architektury

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy z podziałem na lata.
UM - Wydział Podatków i Opłat

Punkty posiadające koncesję na alkohol

Wykaz punktów posiadających koncesję na sprzedaż i na podawnie alkoholu we Wrocławiu.
UM - Wydział Architektury

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z podziałem na lata.
UM – Wydział Spraw Obywatelskich

Zameldowanie

Dane statystyczne o zameldowaniu we Wrocławiu.
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Punkty dostępowe Miejskiego Internetu

Lokalizacja punktów dostępowych Miejskiego Internetu we Wrocławiu.
UM - Biuro Rozwoju Wrocławia

Dane o adresach i ulicach

Dane o adresach i ulicach Wrocławia w postaci plików i usług.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej o Polityce prywatności.
Zgadzam się