Ogłoszenie - nabór kandydatów na ekspertów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020


Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

1) zatrudnienie,
2) integracja społeczna.

Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dwup.pl w zakładce „Aktualności”.

Dodatkowych informacji o prowadzonym naborze udzielają pracownicy Wydziału Programowania EFS pod numerem telefonu: 71 39 74 335.Zgłoś uwagę