Oficer rowerowy

Sekcja ds. rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu została utworzona w grudniu 2007 roku. Dowodzi nią oficer rowerowy - Daniel Chojnacki, który zna potrzeby i problemy cyklistów z własnego doświadczenia. Wraz z zespołem stara się odpowiedzieć na głosy rowerzystów i sprostać wymaganiom miasta przyjaznego użytkownikom jednośladu. Dzieje się to głównie za sprawą realizowanych projektów:

 • Polityka rowerowa
 • Inwestycje w infrastrukturę rowerową
 • Opiniowanie projektów drogowych
 • System Wypożyczalni Rowerów
 • Projekt parkingowy
 • Bike&Ride
 • Spinanie niespójnego systemu tras rowerowych
 • Rozwiązywanie bieżących problemów
 • Poprawa warunków dla ruchu rowerowego w Śródmieściu
 • Koordynacja informacji rowerowej (portale internetowe) i promocji tego środka transportu
 • Dialog ze środowiskiem rowerowym
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi rowerzystów

Kontakt:
Biuro Zarządzania Projektami
Oficer rowerowy - Daniel Chojnacki
tel. +48 71 777 78 42
e-mail: daniel.chojnacki@um.wroc.pl

Zgłaszanie wniosków o parkingi rowerowe:
Artur Wesołowski
tel. +48 71 777 87 59
e-mail: Artur.Wesolowski@um.wroc.pl

Zgłoś uwagę