OFE czy ZUS? Tutaj możesz pobrać formularz

Już tylko do 31 lipca członkowie Otwartych Funduszy Emarytalnych mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS


Ubezpieczeni mogą dokonać takiego wyboru po raz pierwszy. Wcześniej część składki była obligatoryjnie  przekazywana OFE, a wybór ubezpieczonego ograniczał się jedynie do wyboru konkretnego funduszu, choć w praktyce zdecydowana większość osób, bo nawet 80 proc. trafiała do danego OFE w drodze losowania.

Zgodnie z przepisami ustawy składka do OFE przekazywana będzie do końca czerwca 2014 r. Niezależnie od naszego wyboru, w dalszym ciągu większa część składki będzie trafiać na nasze indywidualne konto  oraz subkonto w ZUS. Wybór dotyczy części przyszłej składki  - 2,92 proc. podstawy jej wymiaru, czyli ok. 1/7 składki emerytalnej.

W przypadku decyzji ubezpieczonego o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52 proc.) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22 proc trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3 proc. trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).

Z kolei, gdy zdecydujemy o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52 proc.) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22 proc. trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 4,38 proc. trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,
  • 2,92 trafi do OFE (II filar).

Niezależnie od decyzji dotyczącej przyszłej składki, pozostałe (po umorzeniu 3 lutego 2014 r. 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych) środki na rachunku w OFE nadal będą inwestowane przez fundusz.

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, muszą do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Jeśli tego nie zrobią, środki te będą obligatoryjnie przekazywane do ZUS. Ponowny wybór będzie możliwy podczas tzw. „okienka transferowego” w 2016 r. Następne takie okienka będą co cztery lata.

Oświadczenie można złożyć  osobiście - bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, listownie - przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS, w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS  –  pue.zus.pl. Korzystając z tego ostatniego sposobu po zalogowaniu można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet lub też bez zalogowania można je wypełnić i wydrukować w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS.

We Wrocławiu mieszkańcy mogą osobiście złożyć oświadczenia w trzech placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: przy ul. Pretficza 11, Litomskiej 36 oraz Reymonta 4/6. Wszystkie te urzędy są otwarte dla interesantów codziennie od godz. 8 do 15, a w poniedziałki od 8 do 17.

- W związku z przyjmowaniem oświadczeń, w poszczególnych oddziałach zostały utworzone specjalne stoiska przed biurami obsługi klienta, aby nie tworzyły się kolejki – mówi Iwona Kowalska, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału ZUS. – Dzięki temu przyjmowanie tych dokumentów rzeczywiście odbywa się bardzo płynnie.   

Składki osób, które nie zadeklarują przekazywania przyszłej składki do OFE będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS. 

Czy wiesz, że…

Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS, podlegają dziedziczeniu.

Tutaj pobierz formularz.Zgłoś uwagę