Odwieszenie biletów okresowych URBANCARD

Zgodnie z informacjami podanymi 25 września 2020 r. na stronie www.urbancard.pl, automatyczne odwieszenie imiennych biletów okresowych zostało przesunięte na 1 stycznia 2021 r. W tym dniu wszystkie zawieszone bilety okresowe zostaną automatycznie odwieszone. Istnieje również możliwość odwieszenia biletów przed 1 stycznia 2021 r.


Jednocześnie w przypadku zawieszonego imiennego biletu okresowego, do 31 grudnia 2020 r. przysługuje możliwość anulowania biletu bez pobrania opłaty manipulacyjnej, tj. zwrot niewykorzystanej kwoty biletu. Aby tego dokonać w tym samym dniu należy odwiesić bilet a następnie go anulować.

BOK URBANCARD przypomina, iż anulowania można dokonać podczas osobistej wizyty w jednym z Biur Obsługi Klienta.

W celu anulowania zawieszonego biletu okresowego, w dniu zaplanowanej wizyty w Biurze Obsługi Klienta URBANCARD, należy uprzednio napisać wiadomość e-mail na adres bok@urbancard.pl z prośbą o odwieszanie biletu (data anulowania biletu musi być tożsama z datą odwieszenia terminu ważności).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 34 11 200.Zgłoś uwagę