Trasa rowerowa wzdłuż Odry z metą w Szczecinie

Rowerem wzdłuż Odry aż do Szczecina? Ma to być możliwe. Pięć województw, w tym samorząd dolnośląski, ma podpisać list intencyjny w sprawie budowy Odrzańskiej Trasy Rowerowej.

  • fot.pixabay.com/Skitterphoto


Samorząd województwa dolnośląskiego chcę namówić inne samorządy do budowy Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Blisko tysiąckilometrowa droga miałaby biec wzdłuż rzeki Odry przez obszar 5 województw Polski zachodniej. W najbliższy piątek, 20 kwietnia, podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego we Wrocławiu zostanie podpisane porozumienie dotyczące współpracy między regionami przy realizacji projektu „Blue Velo - Odrzańska Trasa Rowerowa”.

Trasa przez 25 gmin 

Koncepcja tzw. Odrzańskiej Trasy Rowerowej na terenie województwa dolnośląskiego zakłada budowę  niemal 400-kilometrowej trasy przebiegającej po obu stronach Odry przez teren 25 gmin. Pomyślana jako magistrala, do której będą mogły „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras, ma łączyć i rozszerzać sieć ścieżek na całym Dolnym Śląsku.

Realizacja takiego projektu będzie wymagać ogromnego finansowania i współpracy wszystkich leżących wzdłuż Odry samorządów. W zamyśle jest, żeby trasa biegła wzdłuż całego biegu rzeki, aż po ujście do morza. Realizacja projektu odbędzie się w czterech etapach. 

 Realizacja etapami 

− Potrafię sobie wyobrazić, że ścieżki rowerowe, które dzisiaj biegną np. po wałach wzdłuż Odry i jej kanałów we Wrocławiu, będą łączyć kolejne nadodrzańskie miasta. Stworzyliśmy już odpowiednią koncepcję projektu, którą opracowali fachowcy z Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapami i na pewno będzie wymagała dużo czasu, ale wierzę, że efekt będzie spektakularny – przekonuje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

List intencyjny na forum rowerowym  

20 kwietnia (najbliższy piątek) podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego we wrocławskim centrum kongresowym przy ul. Wystawowej 1 odbędzie się oficjalne podpisanie porozumienia na rzecz współpracy przy realizacji, promocji i utrzymaniu „Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej”. List intencyjny zostanie podpisany pomiędzy 5 województwami: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.  

Projekt „Blue Velo - Odrzańska Trasa Rowerowa” polega nie tylko na stworzeniu długodystansowej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Odry, przez obszar 5 województw na terenie Polski Zachodniej, ale także będzie integrował się z niemieckim systemem tras rowerowych, m.in. Oder-Neisse Radweg oraz siecią EuroVelo. „Blue Velo” ma być jednym z flagowych produktów makroregionu Polski Zachodniej. Dzięki niemu ma szansę powstać europejska Velostrada.Zgłoś uwagę