Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

W roku  szkolnym  2017-2018  będą  organizowane oddziały dwujęzyczne w klasach VII w wymienionych poniżej szkołach.


  • Oddziały dwujęzyczne będą organizowane dla uczniów klas VII danej szkoły. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów tych będą mogli się rekrutować także uczniowie z innych szkół podstawowych, pod warunkiem przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych – zgodnie z zapisem  art.202 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60).

Do sprawdzianu  można przystąpić tylko w jednej ze szkół.

Rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w każdej szkole.

Szczegółowe informacje (tj. regulamin rekrutacji) na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

Nazwa i adres szkoły

 

Liczba klas dwujęzycznych

 

Liczba miejsc

 

Język

Przedmioty prowadzone  w systemie dwujęzycznym

 

Informacje można uzyskać

Szkoła Podstawowa nr 1

Ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław

 

1

 

28

 

Niemiecki

Matematyka

Przyroda

Sekretariat szkoły

Tel. 717986836

Szkoła Podstawowa nr 5

 ul. Jelenia 7 Wrocław

 

2

 

56

 

Angielski

Geografia

WOS

Sekretariat szkoły

Tel. 717986703

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska 66      50- 505 Wrocław

 

1

 

28

 

Niemiecki

Historia

Geografia

Izabela Gajda - Chrzanowska (wicedyrektor)

Tel. 717986872

Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSP nr 17

ul. Wieczysta 105, 50 – 550 Wrocław

 

2

 

56

 

Hiszpański

Historia

WOS

Sekretariat Szkoły oraz p. Małgorzata Skrobot

Tel. 717986923

Szkoła Podstawowa nr 66

Ul. Dembowskiego 39 51- 670  Wrocław

 

1

 

28

 

Angielski

Biologia

Informatyka

Sekretariat Szkoły

Tel. 71 798 67 10

Szkoła Podstawowa Nr 71,

 ul.Podwale 57, 50-039 Wrocław

 

2

 

56

 

Angielski

Geografia

Drugi przedmiot będzie dookreślony w terminie późniejszym

Sekretariat Szkoły

Tel. 717986860

Szkoła Podstawowa nr 113 w ZSP nr 1

Ul. Zemska 16c  54-438 Wrocław

 

1

 

28

 

Francuski

Matematyka

Fizyka

 

Sekretariat Szkoły

Tel. 717986915

Harmonogram rekrutacji:

 

Termin złożenia deklaracji w wybranej szkole

 

Termin testu predyspozycji językowych

Termin ogłoszenia wyników

sprawdzianu predyspozycji.

Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do danej szkoły

Do 28.04.2017r.

Do godz. 15:00

09.05.2017r.

godz.10:00

 

30.05.2017r.

 

29.06.2017r.

 

Zgłoś uwagę