Od 2 lipca - zmiany i utrudnienia w ruchu

Zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia dla kierowców. Zobacz listę.


ul. Starodworska - zajęcie jezdni

Na wysokości nr 17 jezdnia jest zajęta na skutek awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty miały zakończyć się z początkiem tygodnia, ale MPWiK przedłużyło termin do 10 lipca.   

ul. Peronowa - wyłączenie peronu dla autobusów

Od 2 do 21 lipca wyłączona z ruchu autobusowego będzie ulica Peronowa dla potrzeb wykonania naprawy nawierzchni.  Jej stan przez ostatnie 18 lat uległ degradacji na skutek obciążenia ruchem autobusowym i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla komunikacji zbiorowej jak też ruchu pieszego.

Przy okazji wymiany nawierzchni będą również przeprowadzone prace konserwacyjne przy zwrotnicach: nowe okablowanie układu sterowania, ogrzewania oraz wymiana grzałek. Realizacja robót nie zakłóci normalnego funkcjonowania komunikacji tramwajowej oraz ruchu pasażerskiego. Na przystanki zastępcze zostaną skierowane wyłącznie autobusy korzystające z ulicy Peronowej: K, N, 145, 146 oraz 206, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257 i 259 (www.wroclaw.pl). 

ulice: Pasteura, Chałubińskiego i Marcinkowskiego - wprowadzenie opłat za postój

Od poniedziałku - 3 lipca, na ulicach: Chałubińskiego, Pasteura i Marcinkowskiego zaczną obowiązywać opłaty za postój zgodne z taryfikatorem obowiązującym w strefie C:

1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju

a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,

b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,

c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju

3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

Mieszkańcy zameldowani w strefie mogą kupić abonament miesięczny w cenie 10 zł. Pozostali kierowcy - w cenie 110 zł za miesiąc.

Wprowadzenie opłat jest podyktowane chęcią wymuszenia rotacji pojazdów i zwiększenia dostępności miejsc parkingowych w rejonie dużego zapotrzebowania (obiekty użyteczności publicznej).

ul. Żeromskiego - zwężenie jezdni 

Od poniedziałku 3 lipca do końca roku zajęta będzie część jezdni i chodnika na ul. Żeromskiego , na wysokości numerów 53 - 55 (lokalizacja dawnego kina Polonia). 
Na wyłączonym z ruchu fragmencie pasa drogowego deweloper Inter System zorganizuje zaplecze budowy. 

Zgłoś uwagę