O Radzie

Kadencja 2015-2017

3 listopada 2015 roku prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oficjalnie powołał Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 - 2017.
W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz trzech reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie 12 osób.
Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Kadencja rady trwa 2 lata.

W skład WRDPP wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych, Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia.

 

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:

 • Maciej Wiśniewski - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Stowarzyszenie Tratwa
 • Karolina Mróz - Fundacja Dom Pokoju
 • Jakub Prus - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Piotr Śmigielski - Spółdzielnia Socjalna „Aktywacja”
 • Paweł Trawka - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 • Włodzimierz Sopalski - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Radomska - dyrektor Biura Prezydenta
 • Jacek Sutryk - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 • Lech Filipiak - dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Agnieszka Kędzierska - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
 • Magdalena Razik-Trziszka - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
 • Krzysztof Szczerba - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Prezydium WRDPP:

 • Karolina Mróz – Przewodniczący
 • Jacek Sutryk - Wiceprzewodniczący
 • Paweł trawka - sekretarz

Adres korespondencyjny WRDPP:
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl

Więcej o RadzieZgłoś uwagę