#NowyWroclaw

Projekt #nowywroclaw to cykl spotkań dotyczących tego, jak zbudować infrastrukturę informacyjną, by spełniała oczekiwania mieszkańców. Spotkania mają charakter otwarty – zaprezentowane zostaną dobre praktyki z innych miast, możliwości, jakie stwarza dwukierunkowy model komunikacji. Zapraszamy tych, którym zależy na strategii rozwoju Wrocławia. Chcemy zebrać oczekiwania, skonfrontować je z wiedzą ekspercką oraz z uwarunkowaniami miejskimi i wiedzą reprezentacji władz samorządowych.

Zgłoś uwagę