Nowy rektor Uniwersytetu: Pielęgnujcie mądrość

Przekazanie insygniów władzy nowemu rektorowi było kulminacyjnym momentem uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

  • Fot. Z powodu remontu Auli Leopoldyńskiej uroczystość inauguracyjna zorganizowana została w Oratorium Marianum.

    Fot. Z powodu remontu Auli Leopoldyńskiej uroczystość inauguracyjna zorganizowana została w Oratorium Marianum.


Po ośmiu latach rządów fotel rektora najstarszej wrocławskiej uczelni opuścił prof. Marek Bojarski. Prawnik jest pierwszym wybieralnym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiemu, który kierował nim przez dwie pełne kadencje. Jego następcą jest prof. Adam Jezierski, chemik, dotychczasowy prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

- Pełniąc funkcję rektora zawsze kierowałem się przekonaniem, że to ludzie są najważniejsi. Czym byłby uniwersytet bez ludzi? – mówił prof. Marek Bojarski w wystąpieniu otwierającym uroczystość.
Wiele razy zwracał uwagę, że w zarządzaniu uczelnią wspierało go grono doświadczonych współpracowników oraz, że to zadanie kolektywne. – Dzięki takim ludziom codziennie rano wkraczałem w mury uczelni spokojny – mówił prof. Bojarski.
Ustępujący rektor do najważniejszych osiągnięć ośmiu lat zaliczył budowę nowej siedziby Wydziału Biotechnologii oraz ukończenie budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Zwrócił także uwagę, że po jego rządach stan kasy uczelni jest dobry.
Prof. Bojarski podkreślił, że mimo silnej konkurencji między szkołami wyższymi oraz pogłębiającego się niżu demograficznego Uniwersytet Wrocławski liczba nowych studentów wzrosła. Przybyło również obcokrajowców z indeksem najstarszej wrocławskiej uczelni. Na studiach zaocznych i wieczorowych prawie trzykrotnie, na studiach dziennych o 267 procent. – To dowód na to, że nasza uczelnia to otwarty europejski uniwersytet w otwartym mieście – akcentował ustępujący rektor.

Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie insygniów władzy: berła, łańcucha i pierścienia, nowemu rektorowi. Prof. Adam Jezierski dziękował poprzednikowi za wiele lat współpracy, wspomniał o łączącej ich przyjaźni.

Nowy rektor w swoim wystąpieniu przywołał hasło, którym posługiwał się podczas wiosennej kampanii przed wyborami rektorskim. – Pielęgnujmy mądrość. To zasadnicza rola uniwersytetu – podkreślił prof. Adam Jezierski.

Zgłoś uwagę