Nowy parking już otwarty [ZDJĘCIA]

Od dzisiaj działa już nowy parking przy ul. Mieszka I w sąsiedztwie Herbarium i Ostrowa Tumskiego. Postój został włączony w strefę B płatnego parkowania.

  • fot.jk

  • fot.jk

  • fot.jk

  • fot.jk

  • fot.jk

  • fot.jk


Od poniedziałku (22 grudnia) kierowcy mogą już korzystać z nowego parkingu przy ul. Mieszka I. Kiedyś był  tam niezagospodarowany skwerek teraz powstał parking z prawdziwego zdarzenia na 30 samochodów. Parking został włączony w strefę płatnego parkowania, stawki za postój są właściwe dla strefy B. Miejsca są płatne od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 18 oraz w soboty od 9 do 14. W święta oraz dni wolne od pracy ustawowo opłaty nie obowiązują.
 - Przypominamy, że najkorzystniejszym i najwygodniejszym sposobem dokonywania płatności za postój jest korzystanie z płatności mobilnych. Za pomocą telefonu komórkowego możemy opłacić bądź przedłużyć postój w każdej chwili, nie potrzebujemy mieć przy sobie bilonu ani Urbancard – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Stawki opłat za postój w strefie B wynoszą:

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju
3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju
4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Przypomnijmy, że budowa parkingu ruszyła w połowie października i kosztowała prawie 449 zł tys.

Zgłoś uwagę