Nowy mural i wystawa prac Mariusza Mikołajka w Światowidzie

Nowe malowidło, które powstało z udziałem dzieci z Wielkiej Wyspy, będzie od teraz zdobiło wnętrze ODT Światowid. Jego twórcami są Hanna i Mariusz Mikołajkowie. On jest liderem Fundacji OK.ART, znanym m.in. ze współpracy z mieszkańcami Nadodrza przy pięknych muralach, a w dniu debiutu naściennego dzieła w Światowidzie otworzy też wystawę swojego malarstwa.  

  • mural

    Nowe malowidło, fot. ODT Światowid

  • Modelami do nowego muralu byli jak zwykle mieszkańcy Wrocławia, tym razem ci najmłodsi, fot. ODT Światowid

  • Mariusz Mikołajek przy pracy nad muralem, fot. ODT Światowid

  • Hanna i Mariusz Mikołajkowie podczas pracy nad muralem, fot. ODT Światowid


Malowidło będzie do podziwiania tuż przy wejściu do ośrodka – ozdobiło ścianę korytarza. W prace bardzo zaangażowane były dzieci, które uczęszczają na zajęcia w Światowidzie.

Więcej o inauguracji nowego muralu we Wrocławiu oraz wernisażu prac artysty czytajcie:

Mikołaj z Mikołajkiem w Światowidzie

Mikołaj z Mikołajkiem w Światowidzie

Wernisaż / Wystawa
Termin 8 grudnia 2017 18:00

Miejsce Ośrodek Działań Twórczych Światowid

Zobacz

O artyście

Twórczość Mariusza Mikołajka jest malarstwem o niezwykłej sile wyrazu, bogatej kolorystyce, wyrazistej fakturze i częstokroć dużych formatach. Artysta przelewa na płótno mistyczne przeżywanie, wiarę w przestrzeń odkupioną, gdzie sfera sacrum przenika w sferę cielesną i tak mówi w jednym z wywiadów o swojej twórczości:

– Opowiadanie na obrazie o człowieku, o żywym człowieku, pełnym różnych emocji, jest fascynujące! Staram się pokazać, co przeżywam, uzewnętrznić swoje uczucia i podzielić się tym, co odkrywam każdego dnia na nowo. Myślę, że każdy ma szansę doświadczyć sfery sacrum i przekonać się o istnieniu tej potężnej siły, która pozwala się podnieść i działać, odrodzić się – znaleźć w życiu sens...

Obrazy Mariusza Mikołajka, po zakończeniu ekspozycji w Światowidzie, będą dostępne w sprzedaży na stronie

Czytaj: Nowy mural Fundacji OK. ART przy ul. Roosevelta

Zgłoś uwagę