Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 34

Konkurs nr 34/ŻK/2020/2021 - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3.


Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu nr 34.

Protokół z dnia 30.04.2020 roku z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.: 34/ŻK/2020/2021 "ORGANIZACJA OPIEKI  SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3”

protokół w pliku.doc

protokół w pliku pdf.

Informacja z weryfikacji formalne

Informacje z weryfikacji formalnej Konkursu nr 34

Korekta informacji

Korekta ogłoszenia konkursowego nr 34/ŻK/2020/2021

Korekta nr 2 ogłoszenia konkursowego nr 34/ŻK/2020/2021

Dokumenty konkursowe 

Ogłoszenie 

Załącznik nr do ogłoszenia

Załącznik nr 1 kosztorys

Załącznik nr 2 wzór umowy

Załącznik nr 2 wykaz kadry

Załącznik nr 2 miesięczne zestawienie informacyjne

Załącznik nr 3 liczba miejsc

Załącznik nr 3 sprawozdanie z realizacji zadania
Zgłoś uwagę