Nowy konkurs nr 33/ŻK/2020

Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3, które w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz niepublicznych żłobków i/albo klubów dziecięcych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na okres 2019/2020 nie zostały zakwalifikowane i nie korzystają z miejsc opieki współfinansowanych przez gminę Wrocław oraz korzystają z miejsc opieki finansowanych lub współfinansowanych z innych środków publicznych”.


Protokół końcowy i weryfikacja formalna

Protokół

Dokumentacja z weryfikacji formalej 

Dokumenty konkursowe 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – oferta

Załącznik nr 1 – kosztorys

Załącznik nr 2 – wykaz kadry

Załacznik nr 2 – wzór umowy

Miesięczne zestawienie informacyjne

Sprawozdanie z realizacji zadaniaZgłoś uwagę