Nowy dyrektor MWW

Andrzej Jarosz, historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego został nowym dyrektorem Muzeum Współczesnego Wrocław. 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Jacka Sutryka, dyrektora departamentu spraw społecznych w UM wybrała w środę wieczorem nowego dyrektora MWW. W konkursie startowali: obecna dyrektor MWW Dorota Monkiewicz, Magdalena Mielnicka, szefowa Mia Art Gallery i dr Andrzej Jarosz z UWr. Na jego kandydaturę oddano siedem głosów.

Dr Andrzej Jarosz od 2003 roku jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UWr., kierownikiem Studiów Wieczorowych Historii Sztuki od 2006 roku. Jest sekretarzem czasopisma „Quart”, kwartalnika naukowego Instytutu Historii Sztuki, redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, członkiem zwyczajnym Dolnoślaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W latach 2001-2003 był zastępcą dyrektora ds. programowych BWA Wrocław. Jego zainteresowania badawcze to sztuka współczesna, malarstwo wrocławskie po 1945 roku, sztuka polskiego modernizmu, metodologia nauk o sztuce, kino XX i XXI wieku.

Zgłoś uwagę