Nowy dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Bartłomiej Świerczewski – dotychczasowy dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia – został nowym dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Sutryka. 

  • Bartłomiej Świerczewski został nowym dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych.


– Kompetencja, zaangażowanie i otwartość na dialog – tak najkrócej mógłbym opisać Bartłomieja Świerczewskiego, wieloletniego dyrektora biura ds. partycypacji społecznej, a od dziś dyrektora departamentu spraw społecznych urzędu miejskiego. Cieszę się, że to właśnie w jego ręce mogę przekazać departament, którym dotychczas kierowałem – ogłosił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Bartłomiej Świerczewski pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia od kilkunastu lat, przez ostatnie kilka lat zajmuje się z sukcesami partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013 r. przeprowadziłem pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i tym projektem zajmował się do dzisiaj. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej. Prywatnie ojciec trójki dzieci, hobbystycznie uprawia turystykę wysokogórską, z wykształcenia doktor nauk historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dyrektor Departamentu spraw społecznych odpowiada za zdrowie, kulturę, partycypację społeczną, sport i rekreację, wspieranie rodzin i pieczy zastępczej oraz rozwój społeczny.Zgłoś uwagę