Nowe stawki za odholowanie aut – jak wnioskować od zwrot różnicy w kosztach?

Rada Miejska Wrocławia w czwartek  17 stycznia przyjęła stawki za odholowanie pojazdów przez lawety i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych w 2019 roku. Za auta do 3,5 t zapłacimy 300 zł za odholowanie i 30 zł za dobę na strzeżonym parkingu. Kierowcy, na których w zeszłym roku, a dokładnie między 1 stycznia a 11 września 2018 nałożona została wyższa opłata mogą wnioskować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zwrot różnicy. Radzimy, jak to zrobić.

  • Za odholowanie auta do 3,5 t zapłacimy 300 zł z i 30 zł za dobę na strzeżonym parkingu.


Część  gmin w Polsce jeszcze kilka lat temu nakładała na kierowców, których auta zostały odholowane z ulicy opłaty składające się z dwóch składników. Kosztów, które muszą zapłacić wyłonionej w przetargu firmie obsługującej lawety i parkingi strzeżone oraz kosztów administracyjnych ponoszonych przez gminy.

Niższe stawki

 - WSA analizując uchwałę dot. holowania pojazdów i przechowywania na parkingach strzeżonych stwierdził, że miasto nie może pobierać opłat administracyjnych. W związku z tym w połowie 2018 Rada Miejska Wrocławia zmieniła uchwałę określającą stawki opłat i zmniejszyła je do poziomu jaki nakazywał sąd – referował Radnym podczas sesji Wojciech Adamski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM Wrocławia.

Radni podczas głosowania podtrzymali wysokość tych opłat na rok 2019. Wynoszą one dla pojazdów do 3,5 t 300 zł za odholowanie i 30 zł za dobę przechowywania na parkingu strzeżonym. Koszty, które ponosi miasto są zgodne z ofertami uzyskanymi w przetargu. 200 zł zapłacą natomiast ci kierowcy, do których laweta już zostanie wezwana ale zdążą oni w ostatniej chwili przed odholowaniem przyjść do auta.

Przysługuje zwrot różnicy

Osobom, którym między 1 stycznia a 11 września 2018 roku został odholowany pojazd  na strzeżony parking i zapłaciły wyższą stawkę niż nakazuje sąd przysługuje zwrot kosztów, Kierowcy otrzymają 186 zł z tytułu różnicy kosztów za usuniecie pojazdu oraz 10 zł za każdy dzień przechowywania.– W okresie  między 1 stycznia a 11 września miasto odholowało na koszt właścicieli ponad 2600 samochodów. Do tej pory takie wnioski złożyło 15 osób – wylicza Wojciech Adamski.

Jak złożyć taki wniosek?

• Wystarczy napisać podanie o zwrot różnicy między wysokością opłaty pobranej od kierowcy a kosztami poniesionymi przez gminę.

• Korespondencję należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław lub bezpośrednio do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM Wrocławia, ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław.

• W podaniu należy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania) datę odholowania oraz dane pojazdu (nr. rejestracyjny). Numer konta, na który ma zostać przelany zwrot.

• Jeśli to możliwe do podania można dołączyć druk wpłaty, którą kierowca otrzymał w momencie zapłaty za odholowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu.Zgłoś uwagę