Nowe mieszkanie opieki wytchnieniowej we Wrocławiu. Przy ul. Kamieńskiego

Lokal wyremontował i przystosował MOPS. Mieszkanie będzie służyło opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy przez pewien czas nie będą mogli opiekować się tymi osobami. To drugie finansowane przez Wrocław mieszkanie wytchnieniowe. Znajduje się przy ul. Kamieńskiego 190, na parterze budynku Pensjonatu dla Osób Starszych.

  • mieszkanie opieki wytchnieniowej kamienskiego


Mieszkanie, które daje wytchnienie opiekunom

Na remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt (podnośnik sufitowy, obrotowe łóżko rehabilitacyjne, łóżko kąpielowe, uchwyty i poręcze) przeznaczono 150 tys. zł. 

– Na Kamieńskiego prowadzimy pensjonat dla seniorów, a na jego terenie przygotowaliśmy mieszkanie wytchnieniowe, które będzie pierwszym z kilku takich tutaj – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Tu będziemy przyjmować mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a którymi na co dzień zajmują się ich bliscy, krewni czy przyjaciele, którzy również czasem mają potrzeby do zaspokojenia, takie jak wypoczynek czy ważne sprawy formalne. Opiekunowie będą mogli przywieźć tutaj swoich podopiecznych, a my się nimi zajmiemy – wyjaśnia prezydent Sutryk. – Naszym planem jest stworzenie tutaj kolejnych takich mieszkań, które będą służyły osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Nazywamy je wytchnieniowymi, ponieważ dają chwile wytchnienia opiekunom, dla których zajmowanie się osobami z niepełnosprawnościami to często po prostu wyczerpująca praca. Mamy już takie miejsca, ale są to miejsca dla dzieci i młodzieży, a tutaj będzie przestrzeń dla osób starszych – kończy Jacek Sutryk.

Specjalne warunki

Sprzęty w mieszkaniu są zautomatyzowane, tak by zapewnić maksymalny komfort osoby korzystającej z mieszkania oraz opiekuna. Oprócz łóżka rehabilitacyjnego i kąpielowego zainstalowany został także automatyczny system transportowy, który pozwala na bezpieczne przemieszczanie osób z ograniczoną ruchowością między pomieszczeniami. Przygotowana jest także specjalna strefa dla opiekuna, ponieważ osoba, która będzie tu przebywała, otrzyma stałe wsparcie opiekuna o odpowiednich kwalifikacjach. Planowane jest, że w ciągu dwóch lat wsparcie zostanie udzielone w postaci 14 i pół tysiąca godzin (w formie turnusów wytchnieniowych). 

– Aktualnie pracujemy nad wyłonieniem operatora mieszkania – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń. – Realizacja projektu rozpocznie się pod koniec trzeciego kwartału tego roku, a nieco wcześniej ogłosimy nabór i będziemy zapraszać chętnych do skorzystania z mieszkania. Co istotne, opieka jest bezpłatna, finansowana z funduszy unijnych. 

To drugie finansowane przez Wrocław mieszkanie wytchnieniowe. Pierwsze prowadzi partner MOPS-u, Fundacja Potrafię Pomóc. W latach 2019-2020 z turnusów w mieszkaniu skorzystało około 100 osób niesamodzielnych. Wrocław przeznaczył na ten cel 700 tys. zł.

– Musimy mieć takie alternatywne miejsca opieki, ponieważ potrzeby są coraz większe – mówi Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Będziemy się tutaj opiekować osobami z różnymi, często dużymi dysfunkcjami, dlatego też do opieki nad nimi zatrudnimy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Na sesję Rady Miejskiej Wrocławia niedługo trafi projekt uchwały dotyczącej pobytu w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych, która będzie obejmowała właśnie funkcjonowanie mieszkania przy ul. Kamieńskiego.

Projekt SAMO-dzielni

– Mieszkanie, które otwieramy przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, powstało w ramach projektu SAMO-Dzielni”, który Fundacja „Promyk Słońca” realizuje w partnerstwie z gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. To już druga edycja tego projektu. Oba otrzymały dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego; udało się na nie pozyskać ponad 6 mln zł dotacji – mówi Anna Grabowska z zarządu Fundacji „Promyk Słońca”.

– Do tej pory w ramach obu projektów udało się nam zrealizować prawie 60 tysięcy godzin usług asystenckich, skorzystało i wciąż korzysta z nich ponad 150 osób z niepełnosprawnościami, zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Wrocławia – dodaje Anna Grabowska – W drugiej edycji projektu rozszerzyliśmy wsparcie o dzienną opiekę wytchnieniową w naszej placówce na Krzykach oraz o opiekę całodobową przy ul. Kamieńskiego.

W tramach projektu „SAMO-Dzielni edycja 2” przy ul. Powstańców Śląskich 193b powstało Centrum asystentury i opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Fundację Promyk Słońca. Usługi (opieka nad dziećmi) w centrum będą prowadzone w systemie dziennym.

Projekt „SAMO-dzielni 2” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość to ponad 4 miliony złotych (Całkowita wartość projektu: 4 212 392,50 zł, dofinansowanie: 4 001 761,37 zł., w tym wkład własny Gminy Wrocław 210 634,00 zł).

Pozostałe usługi asystenckie i wsparcie w miejscu zamieszkania

W latach 2019-2020 MOPS przy współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi udzielił 80 tys. godzin wsparcia w formie usług asystenckich. Na ten cel przeznaczono 3 mln zł.

MOPS organizuje również opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania, a w latach 2019-2020 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielił 20 000 godzin wsparcia w formie opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Na ten cel przeznaczono 1 mln zł.

– Dodatkowo organizujemy opiekę wytchnieniową także w mieszkaniach. Wiemy, że ta pomoc jest bardzo istotna, ponieważ dużym problemem wśród opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest wiek, choroby i wypalenie. Chcemy ich wspierać – dodaje Andrzej Mańkowski. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje rocznie ok. 15 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie ich i ich rodzin przeznaczane jest rocznie ok. 65 mln zł środków ze źródeł własnych, centralnych (np. PFRON) czy unijnych. Mowa tu o dofinansowaniach, programach, warsztatach terapii zajęciowej, świadczeniach etc. 

Mieszkanie w Pensjonacie przy Kamieńskiego

Mieszkanie wytchnieniowe znajduje się przy ul. Kamieńskiego 190, na parterze budynku Pensjonatu dla Osób Starszych.

Ośrodek Opiekuńczo Adaptacyjny ,,Pensjonat dla Osób Starszych” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu udzielającą pomocy osobom ze względu na ich podeszły wiek lub zdarzenie losowe. 

W Pensjonacie zamieszkują osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz mają stałe źródło dochodu, są zameldowane na terenie Wrocławia i nie wymagają stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej. 

Zadania placówki:

  • zapewnienie mieszkańcom opieki
  • pomoc przybyłym repatriantom
  • odpłatne zapewnienie gorącego posiłku
  • integracja ze środowiskiem lokalnym
  • udzielenie interwencyjnego schronienia osobom potrzebującym

Seniorzy korzystają z sali rehabilitacyjnej, zajęć kulturalno-oświatowych oraz z obiadów przygotowanych w bloku kuchennym. Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych, pielęgniarki, rehabilitanta i salowych. Niektórzy mieszkańcy korzystają również z usług opiekuńczych i z pomocy doraźnej, np. zakupów. 

Obecnie do potrzeb mieszkańców na terenie placówki przeznaczonych jest 87 mieszkań, w tym 49 jednopokojowych i 38 dwupokojowych, 2 mieszkania interwencyjne oraz 2 mieszkania przeznaczone dla repatriantów. Zgłoś uwagę