Nowe ceny biletów od 1 lipca 2021 r. – pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowej taryfy biletowej oraz uprawnień i ulg. Odpowiedzi przygotował Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.


Czytaj też: Nowy cennik biletów MPK od 1 lipca 2021

Czy jeśli posiadam aktualne bilety jednorazowe i czasowe mogę ich używać również po 1 lipca 2021 r.?

Tak, bilety jednorazowe i czasowe zakupione przed 1 lipca 2021 r. zachowują ważność i uprawniają do przejazdów pod warunkiem, iż uwidoczniona na nich wysokość opłaty nie jest mniejsza niż wynikająca z obowiązującej taryfy.

Czy jeśli posiadam aktualne bilety jednorazowe i czasowe mogę je zwrócić?

Tak, nieskasowane bilety jednorazowe i czasowe mogą być zwracane bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej do dnia 31.12.2022 r.

Zwroty realizowane są przez operatora systemy dystrybucji biletów w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD:

  • ul. Grabiszyńska 9 czynne pn.-pt. w godz.8.00-18.00; w sb.9.00-14.00,
  • ul. B.Prusa 75-79 czynne pn.-czw. w godz. 8.00-18.00; pt. 8.00-16.00,
  • ul. Racławicka 2-4 czynne pn.-pt. w godz. 8.00–18.00,
  • ul. Ładna 1c czynne pn.-pt. w godz. 8.00–18.00

Czy bilet 365-dniowy uprawnia do przejazdów  przez rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2021? Czy można go kupić w dowolnym momencie i używać przez równy rok?

Bilet 365-dniowy imienny można kupić w dowolnym momencie. Uprawnia on wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie. W przypadku gdy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania ważny jest od momentu jego zakupu.

Czy na bilecie grupowym do 15 osób można podróżować również autobusami pospiesznymi?

Tak, można. Bilet grupowy uprawnia nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

Dnia 2 lipca 2021 r. ukończę 66 lat. Czy na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów mogę już podróżować komunikacją miejską za darmo?

Od roku 2021 osoby, które ukończyły 66 lat (od dnia swoich 66 urodzin, nie rocznikowo) mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. W takiej sytuacji będzie Panu przysługiwało prawo do bezpłatnych podróży od 2 lipca 2021 r.

Jestem dawcą przeszczepu, na jakiej podstawie mogę podróżować za darmo?

Na podstawie legitymacja Dawcy Przeszczepu lub legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

W taryfie opłat są dwa różne rodzaje biletów imiennych – imienne i imienne „Nasz Wrocław”. Kto może kupować bilety z niższą ceną „Nasz Wrocław”?

Z biletów imiennych „Nasz Wrocław” mogą korzystać osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

Przyjeżdża do mnie wnuk z innej miejscowości, który jest uczniem V klasy szkoły podstawowej. Czy musi kasować bilety ulgowe?

Nie. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, zwolnieni są z wnoszenia opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Podczas przejazdów uczeń winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Czy osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym przysługuje zniżka na komunikację miejską?

Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii.

Czytaj też: Od 1 lipca zmiany w zasadach korzystania z pociągów na terenie WrocławiaZgłoś uwagę