Nowa struktura Urzędu Miasta

Powstał nowy departament


Z początkiem grudnia ze struktur Departamentu Spraw Społecznych został wyodrębniony Wydział Edukacji i został on przekształcony w odrębny Departament Edukacji.

– Edukacja od lat posiada wysoką rangę w polityce miasta, na zadania z nią związane przeznaczamy blisko 900 mln zł rocznie – mówiła wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz – Ponadto w zakresie prowadzenie polityki oświatowej realizujemy coraz więcej zadań zlecanych przez rząd – dodała.

Nowy departament stanowić będą trzy wydziały – Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej (odpowiedzialny za budżet oświaty i bazę lokalową dla 238 jednostek), Wydział Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych oraz Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. Pozostała struktura organizacyjna Departamentu Spraw Społecznych nie zmieni się.

Zmiana dotyczy głównie wewnętrznej pracy Urzędu Miasta i nie wpływa w znaczący sposób na mieszkańców. Nie zmieniają się także koszty funkcjonowania UMW oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Obecnie UMW ma w swojej strukturze osiem departamentów.Zgłoś uwagę