Nowa strona internetowa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) informuje, że od dnia 31.05.2016 r. dotychczasowe strony poświęcone ZIT WrOF: www.bip.um.wroc.pl/zit oraz www.wroclaw.pl/zit-wrof, nie będą aktualizowane.


Wszelkie informacje dostępne są pod adresem www.zitwrof.pl.Zgłoś uwagę