Notatka ze spotkania GDS ds. funkcjonowania NGO

4 czerwca 2014r.

Notatka ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. funkcjonowania NGO – otoczenie prawne, finansowo – gospodarcze, lokalowe

GRUPA LOKALOWA
4 czerwca 2014, sala warsztatowa SEKTOR 3

Inicjatywa / Organizatorzy:

Cykliczne spotkania zespołu zajmującego się najważniejszymi problemami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem NGO we Wrocławiu.
Powołanie: Stowarzyszenie Tratwa, BWO
Uczestnicy: przedstawiciele NGO, UM – BWO, Zarząd Zasobu Komunalnego

Uczestnicy spotkania:

1. Fundacja Umbrella
2. Stowarzyszenie Tratwa
3. Stowarzyszenie pomysł na Życie
4. Fundacja „Dajmy Szansę”
5. Stowarzyszenie Eko - Edukacja
6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prowadzący:

Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa
Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Urząd Miejski Wrocławia

Temat i przebieg spotkania, najważniejsze wątki:

Użyczenia lokali z zasobu Gminy Wrocław na rzecz NGO. Procedura, kryteria, uwarunkowania.
Przekazano informację o wniesieniu tematu użyczeń do programu posiedzenia Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i rezultatach pierwszych rozmów.

Z protokołu WRDPP (4 / 2014):
„Dyskusja o możliwych kryteriach i o roli WRDPP w tym procesie (np. opiniowanie). Stwierdzono, że WRDPP może pomóc opracować odpowiednie kryteria, bez bieżącego zaangażowanie w opiniowanie wniosków. Wśród proponowanych kryteriów: okres istnienia organizacji (np. 5 lat), otwarcie na lokalną społeczność, jej aktywizacja, animowanie,
realizacja zadań publicznych, zakres działalności, intensywność wykorzystania lokalu...Czy użyczenie ma być nagrodą czy umożliwiać rozwój organizacji. Jak nie dyskryminować
młodych stażem organizacji? Temat ma zostać kontynuowany zarówno na posiedzeniu WRDPP jak i na forum Grup Dialogu Społecznego.”

Dyskusja, propozycje, proponowane kryteria użyczeń – GDS:
·  Oferta użyczeń dla NGO ustabilizowanych, historią działania i współpracy z Miastem. Wspieranie ich rozwoju.
·  Staż działalności 3 –5 lat
·  Współpraca z miastem – kluczowe kryterium
·  Rzetelność, brak uchybień organizacji w wynajmie lokalu
·  Sprawozdanie z wykorzystania lokalu
·  Ważne pytanie do NGO / także docelowo we wniosku formalnym – „Co miasto / społeczność zyskuje oddając lokal w użyczenie?”
·  Wątek dotyczący zasad podwynajmu lokalu, baza / bank organizacji oferujących podwynajem (?)
·  Wynajem działalnością gospodarczą czy tylko partycypowaniem w kosztach (istotna jest skrupulatne dokumentowanie)
·  Potrzeba powołania kolejnego centrum na podobieństwo Centrum Organizacji Pozarządowej Paulińska: centrum lokalowe dla NGO z rotacyjną możliwością wynajmu lokalu (także na wydarzenia, „na godziny”, przestrzenie konferencyjne, magazynowe).

Na tym spotkanie zakończono.


Notował: Rafał Florczak (BWO)Zgłoś uwagę