Niebawem poznamy wykonawcę rozbiórki kładki nad ul. Grabiszyńską

W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na rozbiórkę kładki nad ulicą Grabiszyńską na wysokości ul. Kolejowej.


Wysoka, z trudnymi do pokonania schodami kładka dla pieszych nad ulicą Grabiszyńską – na wysokości ulicy Kolejowej – zostanie zdemontowana, o czym pisaliśmy TUTAJ. W jej miejsce wybudowane zostanie przejście dla pieszych dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz przystanki tramwajowe.

Obecnie trwa jednak proces rozstrzygania przetargu na jej rozbiórkę. Najniższa ze złożonych ofert, na kwotę ok. 480 tys. zł przekracza dedykowane na ten cel środki (400 tys. zł). Jednak, jeśli weryfikacja złożonych w przetargu dokumentów przebiegnie pomyślnie, zostaną one zwiększone do wymaganej kwoty.

– Zastanawialiśmy się czy jest sens odtwarzać istniejącą kładkę, czy też wybudować nową, jednak stwierdziliśmy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie standardowe skrzyżowanie, które uzupełnimy o funkcje miejskie – mówi oficer pieszy, Tomasz Stefanicki.

Do września tego roku w tym miejscu ma powstać wyposażone w sygnalizację świetlną przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, a także para nowych przystanków tramwajowych. Aktualnie obie jezdnie ulicy Grabiszyńskiej na wysokości ulicy Kolejowej są zwężane do dwóch pasów ruchu z uwagi na budowę nowych tras rowerowych – bardzo istotną inwestycję dla rowerzystów.

Obecny stan kładki należy stale monitorować

Kładka została zbudowana w roku 1980. Jej obecny stan jest na tyle zły, że użytkowana jest jedynie warunkowo, z koniecznością stałego monitoringu.

– Skorodowane są elementy konstrukcyjne przeprawy, dlatego nie nadaje się ona do remontu. Natomiast budowa nowej kładki z pochylnią spełniającą obecne standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie jest możliwa ze względu na bliskość zabudowy. Ponadto, kładki budowane są nad ulicami o charakterze tranzytowym, o dopuszczonych dużych prędkościach i z transportem ciężkim – wyjaśnia Tomasz Stefanicki.

Wrocławski oficer pieszy dodaje: – Po utworzeniu AOW ulica Grabiszyńska otrzymała szansę odzyskania charakteru miejskiej ulicy, godzącej potrzeby różnych użytkowników i tętniącej życiem, co za cel stawiają sobie obecnie realizowane inwestycje. Nie chcemy, aby to była tylko trasa wlotowa do centrum miasta.

Rozmowy z Radą Osiedla

Decyzja o rozbiórce kładki zapadła w ubiegłym roku. Po jej ogłoszeniu, Rada Osiedla Przedmieście Świdnickie poprosiła o spotkanie. Radni osiedlowi zgodzili się na zburzenie kładki pod warunkiem budowy w tym miejscu przystanków tramwajowych i przejścia wraz z odpowiednio zaprojektowaną sygnalizacją świetlną.

Warunki zostały uwzględnione, czego efektem jest realizowana obecnie inwestycja. Budowa przejść i przystanków będzie wykonana do końca wakacji i dopiero w następnym etapie rozebrana zostanie kładka. Prace rozbiórkowe prowadzone będą w godzinach nocnych.

– Nie będziemy likwidować kładki, zanim powstanie cała reszta. Zaczynamy od przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego, sygnalizacji świetlnej i przystanku tramwajowego, a dopiero na końcu zdecydujemy się na rozbiórkę kładki – kończy oficer pieszy. Zgłoś uwagę