Nie zaparkujemy już na fragmencie ul. Ofiar Oświęcimskich

Z dniem 16 listopada zmieni się organizacja ruchu kołowego w ul. Ofiar Oświęcimskich, na odcinku od nr 15 do Świdnickiej. Koniec z parkowaniem i wjazdem. 


Zmiana polegać będzie na likwidacji miejsc postojowych oraz wprowadzeniu zakazu ruchu i  strefy zamieszkania na obszarze od nr 15 aż do Świdnickiej (po obydwu stronach ulicy). Zakaz nie dotyczy obsługi komunikacyjnej wybranych posesji oraz dostaw towaru w określonych dniach i  godzinach. Montaż nowego oznakowania rozpoczął się we wtorek. 

Na fragmencie Ofiar Oświęcimskich bliżej ul. Gepperta miejsca parkingowe i organizacja ruchu pozostanie bez zmian. 

Zgłoś uwagę