Negocjacje w Fagor Mastercook

Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w rozmowach dotyczących Fagor Mastercook.


Pod koniec listopada informowaliśmy o tym, że najprawdopodobniej zakłady Fagor Mastercook zostaną przejęte przez firmę Bosch Siemens.

Lech Bąk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fagor Mastercook, mówił 27 listopada na briefingu z prezydentem Wrocławia, że rozmowy są już bardzo zaawansowane i ma nadzieję, że uda się je zamknąć z końcem listopada.

Już wiadomo, że ten termin się wydłuży, bo zespół negocjacyjny wciąż pracuje.

– Rozmowy między Radą Wierzycieli przy syndyku a przedstawicielami BSH objęte są klauzulą poufności i szczegóły nie są ujawniane. Rozstrzygnięcia spodziewany się pod koniec miesiąca, choć oczywiście nie mamy takich gwarancji – mówi Lech Bąk.

O tym, że rozmowy nie są łatwe najlepiej świadczy fakt, który ujawniono jeszcze w listopadzie - w pewnym momencie BSH wycofał się z negocjacji i wrócono do stołu, po interwencji prezydenta Rafała Dutkiewicza.  

Jak zaznacza Lech Bąk, obecnie 800 pracowników zakładu Fagor Mastercook ma co robić. Do końca marca realizują jeden z wcześniejszych kontraktów. Kłopoty zakładu zaczęły się w ubiegłym roku.Zgłoś uwagę