Wrocław wspiera obcokrajowców

Nowa klasa  z językiem ukraińskim w Szkole Podstawowej nr 84, dodatkowe zajęcia z języka i kultury ukraińskiej w grupach międzyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 63 i wolontariusze uczący obcokrajowców języka polskiego – miasto na różne sposoby chce wspierać mieszkających we Wrocławiu ekspatów.

  • Prezydent Rafał Dutkiewicz przedstawił programy wpierające obcokrajowców, głównie Ukraińców. (fot. elg)


O tym, co miasto robi dla cudzoziemców, opowiadał na konferencji prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. – Chcemy, aby obcokrajowcy mogli uczyć się języka polskiego i nie tworzyli gett, bo jeśli takie getta powstają, to jak dowodzi praktyka z wielu państw, ciężko się z nich wyrwać – podkreśla Rafał Dutkiewicz. 

Ponieważ zdecydowanie największą liczbę cudzoziemców we Wrocławiu stanowią Ukraińcy, to do nich przed wszytkom skierowane są miejskie programy wsparcia. 

Dolnośląski Urząd Pracy wydał w tym roku obywatelom Ukrainy 40 tys. pozwoleń na pracę, a większość z nich pracuje i mieszka we Wrocławiu. Spora liczba przyjeżdża tu z dziećmi, które coraz liczniej chodzą do wrocławskich przedszkoli i szkół. To oni najczęściej korzystają z dwóch dodatkowych godzin języka polskiego w szkołach podstawowych. 

Powstaje klasa z językiem ukraińskim

– Chcemy też jednocześnie, aby dzieci z Ukrainy miały kontakt ze swoim językiem i kulturą – podkreśla prezydent Wrocławia. Ukłonem urzędników miejskich w stronę mieszkających we Wrocławiu Ukraińców jest więc utworzenie od września br. w SP nr 84 przy ul. Górnickiego pozaobwodowej klasy pierwszej z dodatkowym (wszystkie przedmioty będą w języku polskim) językiem ukraińskim, do której trwa właśnie nabór. Więcej czytaj – O klasie z ukraińskim.

Na dodatkowe dwie godziny w tygodniu zajęć w języku ukraińskim i dwie godziny nauki religii greko-katolickiej, mogą liczyć uczniowie w tzw. grupach międzyszkolnych w SP nr 63 przy ul. Menniczej. Takie zajęcia odbywają się już od 2002 r. 

Wolontariusz uczy obcokrajowca

Inny miejski projekt wsparcia cudzoziemców, służący ich integracji, dotyczy nauczania języka polskiego, którego niewystarczająca znajomość jest barierą w zdobywaniu wykształcenia i znalezieniu lepszej pracy. Dlatego Wrocławskie Centrum Integracji (na pl. Strzegomskim) prowadzi nabór wolontariuszy, którzy będą w sposób praktyczny uczyć Ukraińców języka polskiego.

– Nauka będzie odbywała się w tandemie: wolontariusz-obcokrajowiec i w sposób praktyczny, np. w sklepie czy w urzędzie. Tworzone są właśnie listy wolontariuszy i listy miejsc gdzie mogą być zajęcia z języka polskiego – opowiada Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w UM. W tej chwili zgłoszonych jest 200 wolontariuszy i 80 partnerów miasta zaangażowanych do tego projektu. Wśród nich są, mi.n. domy kultury, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, kościoły, organizacje pozarządowe.  

Chętni (osoby i instytucje) mogą zgłaszać się do Wrocławskiego Centrum Integracji na pl. Strzegomskim, od września będzie to możliwe również przez internet. 

Zgłoś uwagę