Najlepsze spektakle offowe w Instytucie Grotowskiego [PROGRAM]

Sześć najlepszych spektakli, spośród 224 zgłoszonych do 1. Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best OFF”, zostanie zaprezentowanych na początku marca w Instytucie Grotowskiego.  

  • Scena ze spektaklu „MY|WY”, Krakowskiego Teatru Tańc

    Scena ze spektaklu „MY|WY”, Krakowskiego Teatru Tańca, fot. Klaudyna Schubert


W 2017 r. powstał pierwszy w historii polskiego offu ogólnopolski konkurs, organizowany przez kwartalnik teatralny „nietak!t” wydawany przez Fundację Teatr Nie-Taki, oraz portal Teatralny.pl, który ma za zadanie wyłonić najlepsze premiery sezonu. Zainteresowanie konkursem okazało się bardzo duże. Wśród zgłoszonych 224 spektakli znalazły się praktycznie wszystkie największe offowe marki, ale też wielu niezwykle ciekawych młodych twórców.

W czerwcu 2018 r. w 1. Konkursie na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best OFF” przyznano nagrodę główną za najlepszy spektakl przedstawieniu „Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” Teatru Zamiast wg koncepcji Magdaleny Drab i wyróżniono pięciu równoważnych laureatów: „Baby” Fundacji Szafa Gra, „Ghost Dance” Teatru Brama, „Gwoli jakiejś tajemnicy” Teatru Tetraedr, „Matryca [Prześwit]” Pawła Grali, „MY|WY” Krakowskiego Teatru Tańca.

Teraz w Instytucie Grotowskiego, który jest partnerem 1. i 2. edycji konkursu, odbędzie się przegląd spektakli wszystkich laureatów.

„The Best OFF” – przegląd spektakli offowych w Instytucie Grotowskiego

„The Best OFF” – przegląd spektakli offowych w Instytucie Grotowskiego

Spektakl
Termin od 7 marca 2019 do 10 marca 2019

Miejsce Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Zobacz
  • „Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” – to spektakl, który mierzy się z problemem autentyzmu emocji i formalizacji relacji społecznych. Spotkanie podczas wernisażu wystawy malarki naiwnej Marii Wnęk staje się przyczynkiem do rozważań na temat relacji społecznych i postrzegania osób z marginesu. 
  • „Baby” – przedstawienie inspirowane życiem kobiet śląskich – córek, matek i babć. Najważniejszą warstwą spektaklu są pieśni – poprzez muzykę bohaterki oddają swoje emocje, opowiadają, co dzieje się w ich wnętrzu.
  • „Ghost Dance” jest działaniem muzyczno-teatralnym, inspirowanym m.in. twórczością Allena Ginsberga, Patti Smith, twórczością ludową wymierających cywilizacji czy manifestami antykapitalistycznymi. Jest to symboliczne przywołanie rytuału tańca ducha w obronie wymierających wartości.
  • „Gwoli jakiejś tajemnicy” to opowieść „inicjacyjna”. Młodzi aktorzy kroczą z wymagającym przewodnikiem, jakim jest Witold Gombrowicz, po świecie natury człowieka – pokrętnej, pełnej pozorów, fałszu, cynizmu, ze skłonnością do prowadzenia gier.
  • „Matryca [Prześwit]” w swojej formie stanowi rzeźbę codzienności, w której wymiennie dochodzi do zbliżania i oddalania się w relacji z drugim człowiekiem. 
  • Spektakl „MY|WY” wyrasta z inspiracji polską techniką tańca współczesnego, spajającą polską tradycję ludową i przetwarzającą ją w specyficzny kod ruchowy.

Spektakle grane są w języku polskim, z wyjątkiem dwóch przedstawień tanecznych, „Matryca [Prześwit]” i „MY|WY”, których główną materię stanowi ruch, co sprawia, że są zrozumiałe dla niepolskojęzycznych odbiorców.  Zgłoś uwagę