Najem pracowni artystycznych

Gmina Wrocław ogłasza z dniem 8 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.


Lokale, które znalazły się na liście do konkursu na najem pracowni przeznaczone są dla:

  • artystów prowadzących własną działalność twórczą w zakresie sztuk plastycznych,
  • tworzących we Wrocławiu,
  • nie posiadających tytułu prawnego do innej  pracowni.

Do konkursu zakwalifikowanych zostało 9 lokali o powierzchni od 22 m2 do 94 m2. Są to lokale używane wcześniej jako pracownie oraz lokale, które z uwagi na stan techniczny lub niski standard wyposażenia nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne. Większość z nich wymaga remontu. Najemca będzie zobowiązany przeprowadzić remont we własnym zakresie i na własny koszt. Zwrot poniesionych kosztów, pomniejszony o koszty amortyzacji lokalu, będzie przysługiwał po zakończeniu najmu. Stawka czynszu wynosi od 6 do 9 zł za m2, dodatkowo naliczane będą opłaty za media. 

Nieruchomości położone są w centrum miasta (ul. Krupnicza, ul. Rejtana), na Nadodrzu (ul. Jagiellończyka, ul. Jedności Narodowej, ul. Oleśnicka), na Przedmieściu Oławskim (ul. Prądzyńskiego) oraz przy ul. Tęczowej i ul. Zielińskiego.

Lokale można oglądać w dniach od 8 października do 9 listopada 2018 r., po uprzednim umówieniu z administratorami Biur Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego lub w spółce Wrocławskie Mieszkania.

Wnioski o najem pracowni

należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia do dnia 9 listopada 2018 r. Wnioski oceniać będzie komisja konkursowa, kierując się następującymi kryteriami:

  1. aktywność twórcza, w tym udział w projektach artystycznych związanych z Wrocławiem
  2. dotychczasowe osiągnięcia artystyczne
  3. znaczący, udokumentowany dorobek twórczy
  4. brak możliwości uprawiania działalności twórczej w lokalach lub nieruchomościach, do których składający ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny. 

 

Ogłoszenie konkursowe z listą lokali, wzór wniosku oraz wszelkie informacje o naborze do konkursu dostępne są na stronie www.wroclaw.pl, w zakładce BIP.

 

Jest to trzecia edycja konkursu na pracownie we Wrocławiu. W poprzednich dwóch latach przyznanych zostało 15 lokali z przeznaczeniem na pracownie malarskie, rzeźbiarskie, graficzne oraz pracownie szkła artystycznego.  Kolejne edycje planowane są w zależności od posiadanych zasobów lokalowych oraz zapotrzebowania artystów na pracownie.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, sprawę prowadzi: Maja Kowalska-Komar tel. 71 777 83 98  maja.kowalska-komar@um.wroc.pl.

Zgłoś uwagę