Otwarty konkurs: Najem pracowni artystycznych

Otwarty konkurs ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.


Termin konkursu: 8 października – 8 listopada 2019 r.

Lokale, które znalazły się na liście do konkursu na najem pracowni przeznaczone są dla:

  • artystów prowadzących własną działalność twórczą w zakresie sztuk plastycznych,
  • tworzących we Wrocławiu,
  • nie posiadających tytułu prawnego do innej pracowni.

Do tegorocznego konkursu zakwalifikowanych zostało 5 lokali o powierzchni od 34 m2 do 105 m2. Wszystkie wymagają remontu. Najemca będzie zobowiązany przeprowadzić remont we własnym zakresie i na własny koszt. Zwrot poniesionych kosztów, pomniejszony o koszty amortyzacji lokalu, będzie przysługiwał po zakończeniu najmu. Stawka czynszu wynosi od 6 do 10 zł za m2, plus opłaty za media. 

Szczegóły oferty

Nieruchomości położone są w centrum miasta (ul. Cybulskiego 15/5, ul. Żeromskiego 73/16, ul. Miernicza 16/15) oraz na obrzeżach (ul. Bednarska 4/8, ul. Rdestowa 7/9 i 9a).

Lokale można oglądać od 9 października do 8 listopada br., po wcześniejszym umówieniu z administratorami Biur Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego. 

Wnioski o najem pracowni należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia do dnia 8 listopada 2019 r., do godz. 15:00.

Wnioski oceniać będzie komisja konkursowa, kierując się następującymi kryteriami:

  1. aktywność twórcza, w tym udział w projektach artystycznych związanych
    z Wrocławiem
  2. dotychczasowe osiągnięcia artystyczne
  3. dorobek twórczy
  4. brak możliwości uprawiania działalności twórczej w lokalach lub nieruchomościach, do których składający ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny. 

Ogłoszenie konkursowe z listą lokali, wzór wniosku oraz wszelkie informacje o naborze do konkursu dostępne są na stronie www.wroclaw.pl w zakładce BIP.

Konkurs po raz czwarty

Jest to czwarta edycja konkursu na pracownie we Wrocławiu. W poprzednich latach przyznanych zostało 19 lokali z przeznaczeniem na pracownie malarskie, rzeźbiarskie, graficzne oraz pracownie szkła artystycznego.  Kolejne edycje planowane są w zależności od posiadanych zasobów lokalowych oraz zapotrzebowania artystów na pracownie.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, sprawę prowadzi: Maja Kowalska-Komar tel. 71 777 83 98  maja.kowalska-komar@um.wroc.pl

Szczegółowe informacje w sprawie najmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki znajdują się na stronie BIP.Zgłoś uwagę