Nagrody Wrocławia

Nagrodę Wrocławia Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (od 2002 r. Rady Nominacyjnej) oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia.

Uprawnionymi do składania wniosku o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia , a także organizacje działające na terenie miasta.

Nagrody są przyznawane corocznie 24 czerwca - w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

rok 2017

 • Adam Domanasiewicz
 • Jacek Kopyś
 • Leszek Możdżer
 • Elżbieta Magdalena Salamon
 • Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” 

rok 2016

 • Elżbieta i Stanisław Klimkowie
 • Brat Jerzy Adam Marszałkowicz
 • Zofia Teliga-Mertens
 • Krzysztof Wronecki
 • Akademia Wychowania Fizycznego

rok 2015

 • Adam Nowotarski
 • Pani Ewa Czermak
 • Pan Igor Salamon
 • Pan Józef Zapędzki
 • Klub Ludzi ze Znakiem „P”

rok 2014

 • ks. Adam Drwięga
 • Wanda Izdebska - siostra Anatolia
 • prof. Roman Kołacz
 • Wojciech Kazimierz Siwek
 • Krzysztof Szwagrzyk
 • Centrum Stiudiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

rok 2013

 • arcybiskup Marian Gołębiewski
 • Anna Hannowa 
 • Mieczysław Łopatka 
 • Janusz Sybis
 • Teatr Arka

rok 2012 

 • Jan Biliszczuk – inżynier budownictwa, główny projektant mostu Rędzińskiego, autor licznych publikacji promujących wrocławską naukę 
 • Ryszard Jadach – lekarz i menadżer służby zdrowia, działacz społeczny 
 • Włodzimierz Szomański – kompozytor, aranżer i wokalista jazzowy, założyciel wrocławskiej grupy wokalnej Spirituals Singers Band 
 • Kazimierz Tumski – pedagog, działacz społeczny, propagator turystyki i krajoznawstwa we Wrocławiu 
 • Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne – pierwsze stowarzyszenie we Wrocławiu, które po 1945 r. stworzyło podwaliny  wszystkich szkół muzycznych oraz instytucji muzycznych w stolicy Dolnego Śląska

rok 2011 

 • Annette Bussmann 
 • Wiesława Drojecka 
 • Bogusław Litwiniec 
 • Wojciech Witkiewicz 
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Region Wrocławski

rok 2010

 • Karol Bal 
 • Władysław Frasyniuk
 • Jerzy Kos
 • MDK im. Kopernika we Wrocławiu
 • NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk

rok 2009 

 • Andrzej Nabzdyk 
 • Romuald Siepsiak 
 • Stanisław Wysocki 
 • Bronisław Zathey 
 • Związek Polaków na Białorusi

rok 2008 

 • Jerzy Czernik 
 • Tadeusz Krasoń&nbsp 
 • Józef Łukaszewicz 
 • Jan Ślęk  
 • Alicja Zawisza

rok 2007 

 • Józef Dudek
 • Natalia Lach-Lachowicz 
 • Kornel Morawiecki 
 • Arcybiskupi Komitet Charytatywny 
 • Teatr Pieśń Kozła

rok 2006 

 • Rene Engel 
 • Ryszard Lackner 
 • Walentyna Krystyna Wnuk 
 • Konwent oo. Bonifratrów prowadzący Hospicjum przy ul. Poświęckiej 
 • Departament la Vienne

rok 2005 

 • Ks. Stanisław Orzechowski 
 • Janusz Degler 
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza 
 • Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej i parafia pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Kasprowicza

rok 2004 

 • Paweł Jarodzki 
 • Henryk Rossa 
 • Wojciech Wrzesiński 
 • Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu

rok 2003 

 • Jan Chorostkowski 
 • Jan Kaczmarek 
 • Wanda Toboła 
 • Dzielnica Wzajemnego Szacunku

rok 2002 

 • Hans Hallgren 
 • Czesław Hernas 
 • Leon Kieres 
 • Bogdan Ludkowski 
 • Uniwersytet Wrocławski

rok 2001 

 • Maria i August Wilhelm Hectowie 
 • Renata Mauer-Różańska 
 • Ewa Szumańska-Szmorlińska 
 • Notatnik Teatralny

rok 2000 

 • Stanisław Arczyński 
 • Sylwester Chęciński 
 • Jan Miodek 
 • Miesięcznik Odra

rok 1999 

 • Janina Bogusławska-Jaworska 
 • Maciej Łagiewski 
 • Kabaret „Elita”

rok 1998 

 • Marek Rostecki 
 • Tadeusz Zipser 
 • Zespół Architektów: 
 1. Wacław Hryniewicz 
 2. Wojciech Jarząbek 
 3. Jan Matkowski

rok 1997 

 • Wojciech Dzieduszycki 
 • Jan Feliks Sarosiek 
 • Wydawnictwo Dolnośląskie

rok 1996

 • Stanisław Miękisz 
 • Andrzej Wiszniewski 
 • Zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu

rok 1995 

 • Andrzej Jochelson 
 • Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

rok 1994

 • Marek Dyżewski 
 • Wanda Tomaszewska 
 • Ewa Unger 
 • Dawna Polonia Wrocławska

rok 1993 

 • Roman Aftanazy
 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta


Zgłoś uwagę