Nagrody Wrocławia

Nagrody przyznaje Rada Miejska na wniosek Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus, Nagroda Wrocławia, Nagroda Prezydenta Wrocławia.Zgłoś uwagę