Nagrody Prezydenta Wrocławia 2016

Siedmiu wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Wrocławia.


Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej) oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej.

Nagrodę Prezydenta Wrocławia otrzymają w tym roku:

 • Marian Dymalski
  Prezes Klubu Sportowego ,,AZS Wrocław’’. Były wiceprezydent Światowej Federacji Sportu Studenckiego, przewodniczący Komitetu Akademickich Mistrzostw Świata oraz przewodniczący Komitetu Sportów Zimowych Uniwersjada. Działacz społeczny i sportowy, wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Laureat ,,Złotej Dziesiątki Działaczy 65-lecia’’.
   
 • Andrzej Kosendiak
  Dyrektor Narodowego Forum Muzyki, a także festiwali działających w ramach NFM (Wratislavia Cantans, Leo Festiwalu, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova), artysta, dyrygent, animator życia kulturalnego w Polsce, organizator i pomysłodawca przedsięwzięć z dziedziny muzyki poważnej. Profesor nadzwyczajny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor habilitowany sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury. Przewodniczący zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich.
   
 • Paweł Marchewka
  Twórca i szef Techlandu, jednej z największych firm produkujących gry komputerowe. Firmę założył w technikum w roku 1991. Z Technalndu pochodzą znane na całym świecie i niezmiernie popularne gry, jak „Dead Island” czy „Call of Juarez” i ostatnia „Dying Light”.
   
 • Krzysztof Jakubczak
  Działacz opozycyjny środowisk akademickich. Były radny Rady Miejskiej Wrocławia i prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych ,,Nasze Miasto Wrocław’’. Działacz i organizator największych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu.
   
 • Wincenty Mazurec
  związany z ratownictwem medycznym od 1975 r. Od 2000 r. dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, które pod jego zarządem stało się nowoczesną jednostką, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt. Organizator imprez i inicjatyw w dziedzinie ratownictwa medycznego, za co otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia w 2015 r.
   
 • prof. Piotr Ponikowski
  kardiolog, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny i prorektor ds. nauki (2016-2020) na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie takie zagadnienia jak: niewydolność serca (badania kliniczne i eksperymentalne), choroba wieńcowa, arytmia serca. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytet Medycznego we Wrocławiu oraz kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Autor ponad 700 publikacji Jeden z czterech najbardziej wpływowych polskich naukowców w rankingu Thomson Reuters „The World's Most Influential Scientific Minds 2015”.
   
 • Fundacja HOBBIT
  Podstawowym celem Fundacji jest organizowanie różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży mających na względzie ich prawidłowe wychowanie i przystosowanie do życia w społeczeństwie. W ciągu prawie 25 letniej pracy Fundacja Hobbit zorganizowała wiele projektów jak m.in: festiwale, wypoczynek dzieci i młodzieży wymiany międzynarodowych, zajęcia dla szkół z bezpieczeństwa na wodzie.
Zgłoś uwagę