Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:


1) Dziedzictwo kulturowe,

2) Rozwój usług elektronicznych – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Społeczeństwo informacyjne oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Informatyka/ Społeczeństwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

3) Infrastruktura drogowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Transport oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

4) Transport kolejowy – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Transport oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Transport kolejowy/ Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

5) Infrastruktura edukacyjna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Infrastruktura edukacyjna oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Szkolnictwo wyższe/ Infrastruktura systemu oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

6) Analiza ekonomiczno-finansowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

7) Pomoc publiczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Pomoc publiczna oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

8) Prawo budowlane – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Prawo budowlane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

9) Zamówienia publiczne,

10) Ocena oddziaływania na środowisko,

11) Rozwój regionalny,

12) Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y),

13) Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y).

Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Fundusze 2014-2020”. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR pod numerami telefonów: 71 776-95-36, 71 776-95-26, 71 776-95-61.

 Zgłoś uwagę