Nabór kandydatów na ekspertów

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)


w następujących dziedzinach:

1)Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R ( Działanie 1.2, Działanie 1.4, Działanie 1.5),

2)Infrastruktura biznesowa, Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R ( Działanie 1.3),

3)Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.1)

4)Gospodarka niskoemisyjna: - Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.2)

5)Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.5)
Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z dokumentami jest dostępna na stronie: www.dip.dolnyslask.plZgłoś uwagę