Nabór do Wrocławskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Wrocławia ogłosił nabór do Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ doradczy i opiniujący podejmowane działania miejskie. Termin zgłaszania kandydatur upływa 2 tygodnie po dacie ukazania się ogłoszenia. 


- Kadencja obecnej Rady dobiegła końca, a my zapraszamy organizacje pozarządowe i przedstawicieli aktywnych środowisk do zgłaszania swoich kandydatur – mówi Bartłomiej Skrzyński miejski Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych. – Serdecznie dziękuję także dotychczasowym członkom rady za czteroletnią pracę i duży wkład merytoryczny. 

Pisemne zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Kadencja Rady to 4 lata.

Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wrocławia została powołana przez Prezydenta Wrocławia w 2008 roku. W jej pracach uczestniczyli Tadeusz Krasoń, przedstawiciel Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Tadeusz Malawski, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych, Krzysztof Kowal, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Głuchych, a także Kornelia Kasprzyk, przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych i Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych i przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych. Wcześniej w pracach Rady brali także udział Marcin Sokołowski, obecnie dyrektor dolnośląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Dominik Golema, obecnie Rzecznik ds. Dialogu UM Wrocławia.

W kolejnej kadencji aktywnie w pracach uczestniczyli Krzysztof Peda, prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości i w pierwszej części kadencji – przewodniczący Rady, Paweł Napora, przedstawiciel Dolnośląskiego Forum Integracyjnego i kolejny przewodniczący, a także Michał Fitas wiceprezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych i wiceprzewodniczący Rady, Dorota Nawrot Rudnicka, przedstawiciel stowarzyszenia Marfan Polska i Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych i przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia. 

Prace Rady na co dzień wspierali Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia, Jacek Sutryk dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, a także Kornelia Kasprzyk, wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Joanna Bisiecka-Szymczak z tej samej komórki. 

Zadaniami Rady jest opiniowanie projektów uchwał pod kątem osób niepełnosprawnych, a także monitorowanie i inspirowanie działań służących pełnej dostępności do przestrzeni publicznej. Ponadto współpraca m.in. z Radą Miejską, Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Wojewódzkim, Sejmem i Senatem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i innymi gremiami. Przedstawiciele Rady uczestniczyli w różnych konferencjach i forach aktywizujących osoby niepełnosprawne. Jako eksperci konsultowali, opiniowali i oceniali m.in. dostępność m.in. Miejskiego Stadionu na Pilczycach, taboru miejskiego, Dworca Głównego i traktu na wrocławskim Rynku. 

- Mamy nadzieję, że do prac zgłoszą się osoby aktywnie działający w swoich organizacjach, a podejmowane wspólnie inicjatywy pozwolą doskonalić „Wrocław bez barier” – kończy Skrzyński. 

Dziennika Ustaw - Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia

Zgłoś uwagę