Trwa nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu ogłosiła nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2019 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.


Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Podstawowe wymagania, aby przystąpić do służby przygotowawczej:

  • obywatelstwo polskie,
  • wiek co najmniej osiemnaście lat,
  • niekarany za przestępstwa umyślne,
  • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • odpowiednie wykształcenie.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:

  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Po rozpoczęciu szkolenia kształcący się otrzyma tytuł podchorążego, kadeta lub elewa, w zależności od drogi kształcenia. Czas szkolenia wynosi: do 6 miesięcy – w przypadku żołnierza kształcącego się na oficera, do 5 miesięcy – w przypadku żołnierza kształcącego się na podoficera, do 4 miesięcy – w przypadku żołnierza kształcącego się na szeregowego.
 
Oczywiście, w trakcie pełnienia służby przygotowawczej naliczane jest uposażenie, które wynosi od 30% do 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
 
Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonów 261 656 141, 261 656 155, 261 656 158, 261 656 157 oraz na stronie internetowej www.wroclaw.wku.wp.mil.pl.


Zgłoś uwagę