Na tym można zaoszczędzić!

Chcąc skutecznie walczyć z wrogiem, należy go dobrze poznać. Wiedza na temat niskiej emisji jest zwykle ogólnikowa i sprowadza się do utartych frazesów, które niekoniecznie są prawidłowo rozumiane.

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że niska emisja to nie tylko problem związany z piecami opalanymi węglem, ale również zanieczyszczenia powstałe w wyniku komunikacji samochodowej. Choć zanieczyszczonego powietrza nie widać, to szereg substancji, które się do niego przedostają mogą poważnie spustoszyć (negatywnie oddziaływać na, negatywnie wpływać niszczyć?) nasz organizm, a także nasze otoczenie. Co kryje się w zatrutym powietrzu?

 • Pyły zawieszone – przedostają się do wody, powietrza i gleby zatruwając je. Wdychane do płuc utrudniają wymianę gazową, co w konsekwencji może prowadzić do pylicy, nowotworów, zatruć, astmy i chorób alergicznych.
 • Dwutlenek siarki – jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy
 • Metale ciężkie – szkodliwe dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Mogą powodować uszkodzenia układy nerwowego doprowadzając do agresywności i zaburzeń snu.
 • Tlenki azotu – jedna z przyczyn powstawania dziuro ozonowej czy smogu. Znacznie obniża również naszą odporność
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromantyczne – substancje rakotwórcze, powodujące ciężkie zatrucia
 • Dioksyny – sprzyjające powstawaniu nowotworów oraz bezpłodności

Powietrze zatrute rozmaitymi substancjami bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Można wyróżnić konkretne choroby i dolegliwości, będące następstwem braku dbałości o środowisko:

 • Choroby układu oddechowego – zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, zapalenie gardła, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc, przypadki chronicznego kaszlu, niewydolność pług, astma oskrzelowa,
 • Zaburzenia centralnego układu nerwowego – bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie
 • Choroby oczu
 • Reakcje alergiczne
 • Zaburzenia w układzie krążenia
 • Choroby serca
 • Osłabienie płodności
 • Nowotwory
 • Problemy dermatologiczne 


Zgłoś uwagę