Na Kępę Mieszczańską popłynie ciepło

Duża inwestycja Fortum


Fortum rozpoczęło prace mające na celu podłączenie obszaru Kępy Mieszczańskiej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Firma zbudowała już odcinek sieci wzdłuż ulicy Kurkowej, a we wrześniu wykona tam przecisk, który pozwoli na poprowadzenie sieci pod dnem Odry.

Budowa sieci na Kępie Mieszczańskiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych i największych dotychczasowych projektów inwestycyjnych firmy we Wrocławiu. Fortum stale rozbudowuje sieć ciepłowniczą, jednak po raz pierwszy włączy do niej jednorazowo tak duży obszar miejski, na którym do tej pory nie było jeszcze takiej infrastruktury. Łączna długość budowanej sieci szacowana jest na 2 tys. metrów, a roboty zakończą się w grudniu bieżącego roku.

Zainteresowani deweloperzy

Kępa Mieszczańska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów w centrum Wrocławia, jednak dotychczas był to teren wojskowy. Sytuacja ta zmieniła się dzięki uchwaleniu w czerwcu ubiegłego roku planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza budowę między innymi osiedli mieszkaniowych.

– Deweloperzy wykazują duże zainteresowanie tymi terenami i w najbliższych latach planują wybudowanie tam domów wielorodzinnych – mówi Jacek Uhryn, manager ds. Rozwoju Rynku w Polsce, Fortum. - Naturalnym bodźcem do rozwoju tego terenu będzie objęcie go zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej. Szacujemy, że łączne zapotrzebowanie na moc cieplną Kępy Mieszczańskiej będzie oscylowało w granicach 10 – 11 MW, co oznacza, że ciepło trafi do około 4 tysięcy przyszłych mieszkańców

Przecisną się pod Odrą

Aby dostarczać ciepło na wyspę, Fortum wykona przejście pod Odrą o długości 208 metrów. Pod dnem rzeki zostaną położone dwie rury ciepłownicze o średnicy 250 mm każda. Zgodnie z harmonogramem wykonywanie przecisku rozpocznie się we wrześniu.

– Na ułożenie sieci pod dnem Odry zdecydowaliśmy się między innymi ze względów technologicznych i estetycznych – mówi Włodzimierz Popielewski, manager Inwestycji Sieciowych i Produkcyjnych Fortum. - Mimo, że to rozwiązanie kosztuje więcej niż poprowadzenie sieci wzdłuż mostu, to nie obciąża zabytkowych konstrukcji i jest wygodniejsze dla mieszkańców. Technologia sprawdziła się już przy podłączaniu Stadionu Miejskiego, kiedy sieć przeprowadzono pod rzeką Ślęzą

Cieplej na Nowych Żernikach

Fortum prowadzi również prace związane z budową sieci ciepłowniczej w kierunku planowanego osiedla Nowe Żerniki. Firma rozpoczęła również przygotowania do budowy sieci w kierunku planowanego osiedla Nowe Żerniki. Pierwsze prace ziemne rozpoczną się na początku 2015 roku, a długość budowanej sieci wyniesie około 4 km. Całkowite zapotrzebowanie Nowych Żernik na moc cieplną będzie oscylowało wokół 19 MW. Docelowo z ciepła miejskiego będzie korzystać 8 – 10 tysięcy mieszkańców osiedla.

Nowe Żerniki mają stanowić obszar zrównoważonego rozwoju i odpowiadać na potrzeby mieszkańców nowoczesnego miasta, na przykład poprzez ułatwianie budowania więzi społecznych. Dodatkowo między innymi dzięki podłączeniu do sieci ciepłowniczej Fortum osiedle będzie spełniało najwyższe normy ekologiczne.

Katarzyna Kunka

Czy wiesz, że…

Ponad 500 km –to łączna długość sieci ciepłowniczej we Wrocławiu
56 proc. – to rury ciepłownicze, które mają mniej niż 20 lat
20 proc. - to rury ciepłownicze, które mają mniej niż 10 lat

 Zgłoś uwagę