Biegli ekonomiści zajmą się sprawą MPK Wrocław i firmy Michalczewski

MPK Wrocław i spółka Michalczewski złożyły wniosek o powołanie biegłych z zakresu ekonomii i finansów przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. To efekt środowej rozprawy w sprawie o zmianę stawki za usługi przewozowe świadczone przez podwykonawcę MPK.

  • Aleksandra Michalczewska-Kucharska, prezes zarządu Michalczewski sp. z o.o oraz Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław, fot. Redakcja www.wroclaw.pl

    Aleksandra Michalczewska-Kucharska, prezes zarządu Michalczewski sp. z o.o oraz Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław, fot. Redakcja www.wroclaw.pl


Umowa na świadczenie usług w transporcie zbiorowym pomiędzy MPK Wrocław a Michalczewski sp. z o.o. została podpisana w 2014 r. w rygorze prawa zamówień publicznych. Pomimo pogarszających się uwarunkowań ekonomicznych niezależnych od firmy Michalczewski, prezes MPK Wrocław podkreślił, że nie ma prawnych możliwości modyfikacji określonych w umowie wartości stawek za wozokilometr.

– Działając w trosce o dobro pasażerów i pracowników firmy Michalczewski podjęliśmy wspólnie działania, aby tę sytuację poprawić. Mamy świadomość, że sąd jest jedynym organem, który może zmienić zapisy obowiązującej umowy. Po wysłuchaniu stron, głównym dowodem wnioskowanym do przeprowadzenia przez obie strony będzie opinia sporządzona przez biegłego sądowego z zakresu ekonomii finansów, który merytorycznie oceni roszczenia firmy Michalczewski – wyjaśnił w wygłoszonym przed rozprawą oświadczeniu prezes MPK Wrocław, Krzysztof Balawejder.

Oświadczenie MPK Wrocław i Michalczewski dot. stawki za podwykonawstwo

– Składając ofertę przetargową nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, co wydarzyło się w ostatnich latach. Wznosimy o podwyższenie stawek za wozokilometr o ok. 1,20 zł, która pozwoli nam przywrócić rentowność tych połączeń. Obecnie stawka za autobus przegubowy to 8,19 zł, za autobus solo 6,69 zł. Ich podwyższenie w pierwszej kolejności przełoży się na większe wynagrodzenia dla naszych pracowników – dodała Aleksandra Michalczewska-Kucharska, prezes zarządu Michalczewski sp. z o.o.

„Stawka za niższa na obecne koszty”

Krzysztof Balawejder zwrócił również uwagę na to, że przez zapisaną w umowie formułę waloryzacyjną oraz inflację, obecna stawka ma w praktyce niższą wartość, niż w 2014 r.

– Rozumiemy trudną sytuację firmy Michalczewski. Osobiście też mam poczucie, że obecnie obowiązująca stawka jest niższa niż koszty, które dyktuje rynek. Wszyscy wiemy, jak bardzo w ostatnim czasie rosną ceny oleju napędowego, jak duża jest presja płacowa związana między innymi z pędzącą inflacją. Dodatkowo warto przypomnieć, że w innych przetargach, które rozstrzygaliśmy później, te stawki sąS wyższe – powiedział prezes MPK Wrocław.

Firma Michalczewski obsługuje we Wrocławiu 70 autobusów. To największy podwykonawca MPK Wrocław. Przedstawiciele obu firm liczą na jak najszybsze zakończenie procesu i wydanie postanowienia przez sąd.Zgłoś uwagę